In Agents of MAYHEM, you run a no-holds barred operation against a shadowy super-villain organization known only as LEGION and their mysterious leader, the Morningstar. Explore the city of Seoul as a variety of Super Agents to thwart LEGION's vile plans to take over the world!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (22) - 45% trên 22 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (2,172) - 58% trên 2,172 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về trò chơi này

Agents of MAYHEM is the latest open-world, third-person action game from the creators of the Saints Row franchise!


In Agents of MAYHEM, you run a no-holds barred operation against a shadowy super-villain organization known only as LEGION and their mysterious leader, the Morningstar.

Following the global attacks on Devil’s Night, cities of the world are held by the LEGION’s Ministries, bands of powerful villains named for the Seven Deadly Sins.

Seoul is the personal domain of LEGION’s mad scientists, the Ministry of Pride – Doctor Babylon and his rogue’s gallery of supporting villains.

You play as a variety of Super Agents – each with their own distinct look, personality, weapons, and skills. Explore the city of Seoul to rout out LEGION operatives and their vile plans to take over the world.

MAYHEM’s Agents have a license to do what the hell they want, so long as they do whatever it takes to grow the agency and ultimately defeat LEGION.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-3240 or above / or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8192 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 750 Ti or above / or AMD equivalent
  • Lưu trữ: 38 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4670K or above / or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 12288 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060 or above / or AMD equivalent
  • Lưu trữ: 38 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

89 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...