Hexcells Infinite is the third game in the series of ambient logic puzzle games.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (38) - 100% trên 38 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (1,912) - 96% trên 1,912 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg9, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hexcells Infinite

Gói chứa trò chơi này

Mua Hexcells Complete Pack

Bao gồm 3 vật phẩm: Hexcells, Hexcells Infinite, Hexcells Plus

Mua Logic Puzzle Pack BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Hexcells, Hexcells Plus, Hexcells Infinite, SquareCells, CrossCells

-20%
$13.55

Mua The ⚫️🔲 Bundle BỘ (?)

Bao gồm 8 vật phẩm: English Country Tune, Sokobond, Hexcells Infinite, Induction, Linelight, YANKAI'S PEAK., Dissembler, Achromatic

-50%
$27.42
 

Đánh giá

“...the sense of artistry behind the crafting of the puzzles, puts this a level above.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi này

Hexcells Infinite is the third game in the series of ambient logic puzzle games.

It includes a new set of 36 puzzles as well as a random puzzle generator and now supports mid-level saving and cross platform cloud saves.

The level generator uses an 8 digit seed number to generate each puzzle so they can easily be shared.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0+
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5 or later
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0+
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 10.04 or later
  • Bộ xử lý: 2.0Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 2.0+
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

82 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...