Real-time combat combos, action RPG, and dungeon instances combine beautifully to form Divine Souls. Play alone or form a party with friends and strangers to slice, grab, combo, and clear enemy minions on your way to dungeon bosses.
Đánh giá chung:
Trái chiều (896) - 49% trên 896 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Divine Souls F2P MMO

Free to Play
 

Về trò chơi này

Divine Souls is a real-time action RPG centered around completing dungeon instances by leveraging an extensive combat combos system. Gain experience from enemies to strengthen your character and to unlock additional moves that unleash additional combo options. Choose from one of four unique classes each with their own distinct set of gameplay mechanics and combos. Collect loot for yourself, trade with others, or list your items into the auction house system.

Story

Dr. Hildeun has gone missing! Find out what happened as you follow your character’s investigation into Dr. Hildeun’s disappearance.

Key Features:

 • Perform beautifully animated combos with a system that is easy to learn. You only need A, S, D, and F keys!
 • 4 unique classes with more to come!
 • Play alone, party with your friends, or have the system find like-minded others using the party matching system.
 • Worry not, the tutorial will guide you through the game’s basics.
 • Complete dungeons for experience and loot.
 • Increase the difficulty to suit your skill-level or to challenge yourself.
 • Level-up to increase your character’s strength and to learn new moves that unleash additional combo options.
 • Customize your character with items obtained from loot. Or trade these items to others.
 • Increase your strength by enchanting your items.
 • Try alternative dungeon modes involving crystal or portal defense.
 • Pit yourself against others in a PvP battle arena that resembles MOBA games’ play-style.
Divine Souls is a free-to-play game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: Single-Core 2.4 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 7 Series or equivalent or later
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: Dual-Core 2.0 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8 Series or equivalent or Later
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...