ข่าวสาร
Miscreated is a multiplayer online hardcore survival game set in a post-apocalyptic future. You will need to survive against mutants, players, and even mother nature herself.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
ผสมกัน (125) - 53% จาก 125 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (19,363) - 68% จาก 19,363 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
18 ธ.ค. 2018
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ซื้อ Miscreated

ซื้อ Miscreated 4-pack

ซื้อ Miscreated Iron Sons' Edition ชุดรวม (?)

มี 2 ผลิตภัณฑ์: Miscreated, Miscreated - Iron Sons' Cache

-5%
$33.23
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (153)

13 มิถุนายน

Update 1.2.0 - 06/13/2019Air Drops
 • Random air drops have been added to the game, courtesy of the Amalgamated corporation
 • At a random interval, an airplane will fly across the map and drop a crate at a random location
 • The contents of the crate are themed (medical, military, etc.), but the exact contents are randomized each time

Database Changes
 • The need for a central i3d database is now removed and will no longer be supported
 • All i3d servers which have been using the central database will now automatically import all existing data to a local SQLite database
 • On each server start, the server will automatically make a copy of the miscreated.db in a folder named DatabaseBackups
 • The last 20 copies of the database will be kept in the DatabaseBackups folder

Custom Chat Commands
 • The method to create custom chat commands has been changed and will make modding in new chat commands a lot easier
 • For some examples, see the file named Scripts/GameRules/ChatCommands/examples.lua in the Scripts.pak file

Modding
 • Lua script binds have been added to expose some parts of the base building system
 • Lua script binds have been added to expose some parts of the faction system (see the examples.lua file mentioned above)
 • Lua script binds have been added to expose all player stats, so they can be read or modified - stamina, poison, etc.
 • Fixed Editor crash when using the Reload All Scripts menu option in the Miscreated Editor
 • Fixed issue where spawned in jerry cans and propane tanks would have water in them

Crafting
 • Reduced the number of Iron Ingots from 4 to 2 to craft Sheet Metal
 • Reduced the number of Iron Ingots from 2 to 1 to craft Nails
 • Added several more country flags that can be crafted as a base building part
 • Craftable ammo boxes added
 • Reduced crafting time on BioFuel and C4 bricks
 • Adjusted C4 traps recipe to be crafted with a C4 explosive instead of the individual components

Game
 • Fixed issue where players respawning within another player's relevance range would not equip their clothes correctly
 • Empty backpacks and primary weapons (with attachments) can be stored in crates, tents, and vehicles
 • Fixed the !base chat command so it will always display information about your base on the current server
 • The !base command will also output information about a clan member's base
 • Fixed sv_password so it can be used on clients (required to connect to password protected servers)
 • Fixed wrong message when you can no longer harvest from a Coal or Pyrite node
 • Fixed incorrect error message displayed when trying to join a server (Mod vs. Whitelist error messages)
 • Adjusted the "refill" timer on harvestable resource nodes
 • Fixed an issue that could cause bases to be validated a lot more times than needed (falling parts check)
 • Fixed an issue where the action menu would not appear at times when targeting a crate/fireplaces/furnace
 • Fixed an issue with weather mods not being properly loaded on the clients
 • Enabled server countdown to restart warning messages
 • Enabled the !uptime and !restart chat commands
 • Traps that don't get destroyed when triggered will now trigger when they take any damage - bear trap, cans trap, etc

Bases
 • Only clan owners and officers can invite someone to a clan
 • The Invite to Clan action will only appear if the inviter's weapon is lowered
 • Damage to base parts is now determined by the closest point on the part's bounding box to the explosion point, so even if a corner is within range it will take some damage. No longer is it based only on the part's origin.

Items
 • Ropes can now stack to 10
 • Increased the number of rounds ammo boxes can hold, but also increased their weight
 • Ammo boxes display what type of ammo they hold on their inventory icon
 • Improved the C4 explosion particle effect and changed the sound effect it uses
 • Improved the particle effect that's displayed when using the Pickaxe
 • Fixed issues related to packing up traps: C4 2m, Cans 2m, Flare 2m


Please share all feedback regarding this update here:
https://steamcommunity.com/app/299740/discussions/0/1638662230365737551/
27 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

17 พฤษภาคม

Update 1.1.1 - 05/17/19

Player Reservations
 • A server admin can now create reservations for players on their server
 • If a server is full and a reserved player tries to join the server, then a random, non-reserved player will be kicked from the server to free up a player slot
 • The kicked player will be notified they were kicked to make room for a reserved player
 • This is useful for server admins, owners, or VIP guests of the server
 • To manage reservations, use the following RCON/console commands:
  • mis_reservation_add SteamID - to add a reservation for the specified SteamID
  • mis_reservation_remove SteamID - to remove a reservation for the specified SteamID
  • mis_reservation_status - to list all reservations

Password Protected Servers
 • A server admin can now password protect their server
 • Only players who know the password can connect to the server
 • The server admin will need to add sv_password=password_goes_here to their hosting.cfg file
 • Any players who want to connect to a protected server will need to add the same sv_password to their command line options, or it can be added to a user.cfg file as well
 • A new icon in the server browser UI will indicate that a server is password protected

Modding
 • A modder can now add custom chat commands to their server
 • The chat commands are processed via lua, so they are extremely customizable and can invoke hundreds of exposed API calls for the game
 • In addition, the game already has support to modify a player's spawn locations and player loadouts via lua
 • There are some example chat commands in the GameSDK/Scripts/GameRules/Miscreated.lua file

Respawing
 • There are now two options to respawn - Respawn At Base or Respawn (random)
 • The Respawn still works like before where you will respawn at a random world spawn location
 • If you are a base owner and the base has a crafted bed, then you will also see the Respawn At Base action
 • After you use the Respawn At Base action, you will need to wait 30 minutes before it can be used again, during that time you can still randomly Respawn instead
 • A server admin can adjust the Respawn At Base duration by altering the g_respawnAtBaseTime variable
 • Destroying a player's bed will prevent them from being able to respawn at their base

Game
 • The !restart and !uptime chat commands have been temporarily removed
 • For central, i3d servers, if a game server gets too far behind updating the central database it will force itself to restart
 • Altered mis_kick command so it should more reliably be able to kick players
 • Added specific message that's shown to players if they try to join a whitelisted server but are not whitelisted on it
 • Iron, Coal (Charcoal), and Pyrite rocks added around the map to harvest from
 • Nav mesh updated

Base Building
 • Fixed an issue where multiple players could place a metal base part at the same time
 • Repairing a part now heals 2000 health (was 1000)
 • To upgrade a part it now needs 1 SheetMetal for every 1000 health of the upgraded part. Ex: If the part has 15k health, then you need 15 SheetMetal to upgrade it
 • As long as you have at least 1 SheetMetal in your inventory you will see the Upgrade action. If you lack enough SheetMetal it will inform you how many is needed
 • Adjusted damage types for several items - like Rocks, so they no longer damage plated/metal parts
 • Wooden crates, Furnaces, and Fireplaces no longer take damage from explosions, but can stil be destroyed via melee

Crafting
 • Fixed duplicated Sheet Metal crafting recipe
 • Sheet Metal crafting time reduced to 0.5 seconds
 • Sheet Metal now requires 4 Iron Ingots
 • Sheet Metal stack size increased to 64
 • Increased requirements to craft Pipe Bombs
 • Iron Ore is now smelted to get Iron Ingots (was Scrap Metal, which can no longer be smelted)
 • Added recipe to convert 1 Wood Log to 2 Stick Piles

Items
 • Increased stack size for Electrical Parts to 10
 • Added Iron Ore item

Map
 • Harvestable Iron Ore, Charcoal, and Pyrite deposits added around the map

Vehicles
 • Explosive damage from Boats and Jet Skis reduced

UI
 • Icons added to the server browser for whitelisted and passworded servers
 • Filter added to filter out password protected servers

Post any feedback about the update here:
https://steamcommunity.com/app/299740/discussions/0/2530372519562921704/
20 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเกมนี้

Miscreated is an online multiplayer hardcore survival game set in a post-apocalyptic open world. After The Final War, humanity was brought to its knees and the remaining survivors cling to the remains of this unforgiving world ravaged by a mutated plague which was Miscreated in the fallout. You must survive against horrific mutants, hostile animals, other desperate survivors and even the elements.Explore the world of Miscreated - an extremely detailed and diverse landscape featuring picturesque forests, towering cities, deep hidden caves, bunkers and sewers. Discover over 15 types of drivable vehicles and repair them to travel faster on land or in water.As you explore the amazing world of Miscreated you will need to obtain food and water. Due to The Final War a lot of the items you find will be dirty, irradiated, or possibly even poisoned, so always inspect items before you consume them. Hunting wildlife to harvest meat, or growing your own crops, is the safest option. Be sure to cook any raw meat before you eat it!Miscreated features an extensive temperature system and dynamic weather that can alter your character’s statistics. Dramatically shifting weather patterns include; raging thunderstorms, thick heavy fog, snow, blizzards, tornadoes, radiation storms and more. Always be equipped for the unexpected, wrap up warm when needed or hide inside buildings for shelter to survive the harsh elements.The fallout of The Final War has ravaged the world with the mutant horde. Other players are the least of your worries in Miscreated as you confront a wide range of dynamic PvE encounters on a journey filled with diverse hostile mutants and wildlife.Take back what is yours and leave your mark on the Miscreated world! Featuring hundreds of different base building parts and free-form base building system so you can flexibly build what you desire and call it home. Find crafting guides and create more advanced parts. Discover even stronger building components throughout Miscreated and tow them back to your base. Form clans with friends and strangers to combine efforts and work together to create an architectural masterpiece.Miscreated features over 100 different weapons including; traps, short-ranged melee, pistols, assault rifles, sub-machine guns, long-ranged rifles, and even non-lethal weapons you can use to knock out players and then restrain them. There is a weapon for every type of play style. Players can enhance weapons with collectible attachments and scopes to customize them for the situation, or gather materials and craft your own. Players only have one life, so becoming mortally wounded or dying in combat makes for player interaction an intense heart racing rush to hang onto the gear you have obtained.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7+ 64-Bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel i5-6600K or AMD Ryzen 3 1300X
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 780 or Radeon R9 285
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX Compatible
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
  • หน่วยประมวลผล: Intel i7-4790 or AMD Ryzen 5 1500X
  • หน่วยความจำ: แรม 12 GB
  • กราฟิกส์: GeForce GTX 970 or Radeon R9 290X
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 30 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX Compatible

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 158 รายได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...