Terrorhedron is the 3D, cooperative tower defense game for the PC. Unmatched challenge and complexity is introduced to the genre through 3 dimensional gameplay, micro-strategy through programmable turrets and 'edge of seat' gameplay is extended to multiplayer with up to 8 players online co-op.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (971) - 84% trên 971 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg07, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Terrorhedron

 

Về trò chơi này

Terrorhedron is the 3D, cooperative tower defense game for the PC. Unmatched challenge and complexity is introduced to the genre through 3 dimensional gameplay, micro-strategy through programmable turrets and 'edge of seat' gameplay is extended to multiplayer with up to 8 players online co-op.

Defend wave after wave of colorful Terrorhedron spheres within attractive abstract grid landscapes. Unlock new infrastructure, turrets, upgrades and tracks in your quest to achieve all the stars. Terrorhedron offers a fresh look, feel and an entirely new depth of experience to a popular genre.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or later
  • Bộ xử lý: Intel i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

19 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...