Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί το βασικό παιχνίδι Fantasy Grounds στο Steam για να μπορέσετε να το παίξετε.

Όλες οι κριτικές:
Χωρίς κριτικές χρηστών
Ημερομηνία κυκλοφορίας:
12 Μαϊ 2014
Δημιουργός:

Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το αντικείμενο στη λίστα επιθυμιών σας, να το ακολουθήσετε ή να το σημειώσετε ως μη ενδιαφέρον

Περιεχόμενο προς λήψη

Αυτό το περιεχόμενο απαιτεί το βασικό παιχνίδι Fantasy Grounds στο Steam για να μπορέσετε να το παίξετε.

Αγορά Fantasy Grounds - C&C Castle Keeper's Guide

Αγορά Castles & Crusades Bundle ΠΑΚΕΤΟ (?)

Συμπεριλαμβάνει 24 αντικείμενα: Fantasy Grounds - Castles & Crusades Ruleset, Fantasy Grounds - C&C Castle Keeper's Guide, Fantasy Grounds - C&C: Classic Monsters, Fantasy Grounds - C&C: Rune Lore, Fantasy Grounds - C&C: A2 Slag Heap, Fantasy Grounds - Fields of Battle (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - Castles & Crusades: Town of Kalas, Fantasy Grounds - C&C: A8 Forsaken Mountain, Fantasy Grounds - C&C: A7 The Despairing Stone, Fantasy Grounds - C&C: A9 The Helm of Night, Fantasy Grounds - A6 Of Banishment & Blight (Castles and Crusades), Fantasy Grounds - Outpost (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - CS1 After Winter's Dark: Aihrde Setting (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - DB2 Crater of Umeshti (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - DB1 The Haunted Highlands (Castles and Crusades), Fantasy Grounds - The Black Libram of Natarus (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - Monster & Treasure of Airhde (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - C2 Shades of Mist (Castles and Crusades), Fantasy Grounds - Castellan's Guide to Arms & Armor (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - C1 The Mortality of Green (Castles and Crusades), Fantasy Grounds - Expanding Classes (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - I1 Into the Unknown: Vakhund (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - Elemental Spells (Castles & Crusades), Fantasy Grounds - Players Guide to Aihrde (Castles & Crusades)

 

Σχετικά με αυτό το περιεχόμενο

A Castles & Crusades Supplement module for Fantasy Grounds


Upon Foundations of Stone
Beneath the walls and towers of adventure, beneath the ground upon which the adventurer treads, lies the foundation. It is that which holds the construct, which drives the challenges, which brings the flavor of a world’s imaginings to light. It is the maelstrom of creation through whose eye the game of heroic chance plays out.

What Lies Within
The Castle Keeper’s Guide includes a host of new material for the role playing enthusiast. From world creation, to dungeon designs, managing non-player characters, character attributes at high levels, spell use and cost, equipment -- its use and wastage -- the tumult of storms, from warfare to combat, monsters, treasure, death and more. The Castle Keeper’s Guide provides the CK and the Player with a host of new tools for their use; tools designed to enhance play, not hinder it; designed to be malleable from gaming table to gaming table.

A sample of what you will find in the CKG:

 • Alternative methods of attribute generation
 • The featured classes expanded to the 24th level
 • Equipment: outfitting for a setting, saving throws, usage, costs
 • Expansion on the Magic with components, spell costs, holy symbols, water, and more
 • The NPC: how to run them, hire them, loyalty and more
 • Monsters and Magic as NPCs
 • The Crusade in the future: guns, cannons and more
 • The World Above: overview of outdoor campaigns
 • The World Below: overview of underground campaigns
 • The Characters, gaining levels, land and more treasure
 • The Siege Engine, breaking it down for your table
 • Character death. The end should not be the end
 • And so very much more . . . .

The CKG is the perfect expansion to everyone’s table.

The Fantasy Grounds version contains these additional features:

 • 93 tables set to auto-roll for everything from Climates, Social Ranks, Common and Specialized Occupations, Town and Village occupants, Starting Spells, monsters and more.
 • Rollable Monster Encounter Tables linked to Monster entries from Monsters of Airhde
 • Rollable Summoned Monster and Animal Tables with links to entries from the Monsters of Airhde
 • Random Hit Locations
 • Critical Hit and Fumble charts
 • Expanded Equipment Lists with Carrying Capacity

Requirements: Full or Ultimate License of Fantasy Grounds and the Castles & Crusades ruleset.

Conversion by: Scott Ferguson
Auto-roll tables by: Doug Davison

Απαιτήσεις συστήματος

  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ:
  • ΛΣ: Windows XP, Vista, 7x or 8x
  • Επεξεργαστής: 1.6 GHz or higher processor
  • Μνήμη: 1 GB RAM
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 500 MB διαθέσιμος χώρος
  • Κάρτα ήχου: n/a
  • Επιπλέον σημειώσεις: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ:
  • ΛΣ: Windows 7 or Windows 8
  • Επεξεργαστής: 2.0 GHz processor or higher
  • Μνήμη: 4 GB RAM
  • Γραφικά: Graphics card recommended
  • DirectX: Έκδοση 9.0c
  • Δίκτυο: Ευρυζωνική σύνδεση διαδικτύου
  • Αποθήκευση: 2 GB διαθέσιμος χώρος
  • Επιπλέον σημειώσεις: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν

Μπορείτε να γράψετε την κριτική σας για αυτό το προϊόν για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την κοινότητα. Χρησιμοποιήστε την περιοχή επάνω από τα κουμπιά αγοράς σε αυτή τη σελίδα για γράψετε την κριτική σας.