The most popular Heroes® title of all time is back in HD! Fifteen years later, rediscover the epic tale of Queen Catherine Ironfist, as she re-embarks on her critically acclaimed quest to unite her ravaged homeland and re-conquer the kingdom of Erathia.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (52) - 73% trên 52 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Trái chiều (4,914) - 66% trên 4,914 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg01, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Heroes of Might and Magic 3 - HD Edition

 

Về trò chơi này

Important note: Heroes III – HD Edition content is based on the original 1999 game: The Restoration of Erathia.


Do you remember all those sleepless nights spent fighting Black Dragons and Archangels, Demons and Necromancers? Were you a true fan of Heroes® of Might & Magic® III? We have great news for you!

The most popular Heroes® title of all time is back in HD! Fifteen years later, rediscover the epic tale of Queen Catherine Ironfist, as she re-embarks on her critically acclaimed quest to unite her ravaged homeland and re-conquer the kingdom of Erathia.

Forge the destinies of mighty and magical heroes, leading fantastic and ferocious creatures in a game that still stands today as the landmark opus of the Might & Magic: Heroes’ franchise.

Heroes® of Might & Magic® III is a turn-based strategy game, originally released in February 1999.

Key Features

A new HD experience: re-live the Heroes® III in HD, a true craftsmanship which offers players updated graphics, with wide screen compatibility.

Enjoy the critically acclaimed Heroes® III gameplay, with 7 exciting campaign scenarios, around 50 skirmish maps, a local multiplayer mode and a map editor.

A new online multiplayer lobby: Now Steamworks compatible, Heroes® III offers an online multiplayer lobby, where you can share your experience with the Heroes III community.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 - both 32/64bit versions
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo E4400 @ 2.0 GHz or AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2.0 GHz (or better)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce 8800GT or AMD Radeon HD2900 (256MB VRAM or more with Shader Model 4.0)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
  • Ghi chú thêm: Windows-compatible keyboard and mouse required * This product does not support Windows® 98/ME/2000/NT4.0 * Windows XP and Vista are not officially supported for this title although they may run the game properly.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 - both 32/64bit versions
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo E6600 @ 2.4 GHz or AMD Athlon64 X2 5600+ @ 2.8 Ghz
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: nVidia GeForce 9800GT or AMD Radeon HD3870 (512MB VRAM with Shader Model 5.0)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Card âm thanh: DirectX Compatible Sound Card with latest drivers
  • Ghi chú thêm: Windows-compatible keyboard and mouse required. Supported video cards at time of release: nVidia GeForce 8800GT or better, GeForce 9, GT200, GT400, GT500, GT600, GT700 series AMD Radeon HD2900 or better, HD3000, HD4000, HD5000, HD6000, HD7000 series, R series Notes: Laptop versions of these cards may work but are NOT officially supported. Latest tested GeForce drivers: 337.88 for all nVidia series Latest tested Radeon drivers: Catalyst 13.9 for Radeon HD2000, HD3000, HD4000 and Catalyst 14.4 for Radeon HD5000, HD6000, HD7000, R series.

Thẩm định viên nói gì

74 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...