Galcon 2 is a demolition derby in space! Send swarms of ships from planet to planet to conquer the galaxy in this fast paced multiplayer strategy game!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (775) - 84% trên 775 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Galcon 2: Galactic Conquest

Free To Play

Free to Play
 

Về trò chơi này

Galcon 2 is a demolition derby in space! Send swarms of ships from planet to planet to conquer the galaxy in this fast paced multiplayer strategy game! Galcon 2 includes:

 • Clans battling for galactic supremacy
 • Tournament to prove your amazing skills
 • Betting to take Galcoins from the weak
 • Multiple ship shapes like triangle and trapezoid
 • Slick planets made of lava and ice

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0
  • Lưu trữ: 256 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

24 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...