Pajama Sam sets off on a series of adventures in search of his lost comic book, looking for lost socks in Agitator Lake, rounding up dust bunnies at the Dust Bunny Corral, exploring the Spilled Soda Swamp and much more.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (56) - 39% trên 56 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg08, 2003
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pajama Sam 4: Life Is Rough When You Lose Your Stuff!

Gói chứa trò chơi này

Mua Pajama Sam Complete Pack

Contains the following Pajama Sam games:
Pajama Sam In: No Need to Hide When It's Dark Outside (1996)
Pajama Sam's Sock Works (1997)
Pajama Sam's Lost & Found (1998)
Pajama Sam 2: Thunder and Lightning Aren't so Frightening (1998)
Pajama Sam 3: You Are What You Eat from Your Head to Your Feet (2000)
Pajama Sam 4: Life Is Rough When You Lose Your Stuff! (2003)

Mua Humongous Entertainment Complete Pack

The Humongous Entertainment Complete Pack gives you instant access to all 35 games from the following bundles.
Putt-Putt Complete Pack
Pajama Sam Complete Pack
Freddi Fish Complete Pack
Spy Fox Complete Pack
Junior Field Trip Complete Pack
Big Thinkers! 1st Grade
Big Thinkers Kindergarten
Fatty Bear's Birthday Surprise

 

Đánh giá

“This is a delightful adventure that will keep children engaged and thinking for hours.”
80 – Common Sense Media

Humongous Tees Now Available!

Official Humongous Entertainment T-shirts featuring Pajama Sam, Spy Fox, Freddi Fish, and Putt-Putt are now available on Amazon.

Về trò chơi này

Sam's bedroom is a mess!

Lost among the piles of clothes and toys is his prized comic book. Donning his red cape, Pajama Sam dives into the chaos only to land in a strange and fantastic world that resembles his messy room. Pajama Sam sets off on a series of adventures in search of his lost comic book, looking for lost socks in Agitator Lake, rounding up dust bunnies at the Dust Bunny Corral, exploring the Spilled Soda Swamp and much more. In the end, Sam finds his comic book and realizes that life wouldn't be so rough if he put away his stuff! Throughout the story, kids meet lots of interesting new friends and tackle fun challenges that will inspire them to solve problems in creative ways.

 • Help Sam find his comic book.
 • You will have to listen carefully for clues from the friends you meet !
 • The adventure changes each time you play.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  • Ghi chú thêm: This game may have problems functioning on Windows 8.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Processor
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 100% DirectX compatible graphics
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: 100% DirectX compatible card or onboard sound
  • Ghi chú thêm: This game may have problems functioning on Windows 8.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...