As Leon, the world’s most dangerous bounty hunter, you embark on a mission to slay the world’s weirdest creatures, and save a girl from an awful marriage.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (69) - 88% trên 69 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg05, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fearless Fantasy

 

Đánh giá

“Fearless Fantasy Shows No Fear In Its Condensed RPG Design”
Hardcore Gamer

“It’s a strange, silly game that just so happens to also have a unique and unexpectedly challenging battle system.”
VGBlogger

“A compact adventure with a focus on turn-based skill, a notion as unique as the whole game itself.”
9/10 – GameGrin

Về trò chơi này

As Leon, the world’s most dangerous bounty hunter, you embark on a mission to slay the world’s weirdest creatures, and save a girl from an awful marriage.

Fearless Fantasy is probably the weirdest RPG you’ll play this year. It’s a turn-based game that deeply involves players during every turn. You use gestures (with the mouse) to score critical hits, resulting in very involved and interesting gameplay on every turn.

 • Use gestures to score critical hits in a turn-based RPG
 • Most original character designs you’ll see this year
 • A full-on story with animated cutscenes and voice-overs
 • Upgrades and progression systems
 • Boss fights
 • RPG stuff and dances!

About the developers


tinyBuild GAMES Partnered up with Enter Skies to bring Fearless Fantasy to life. tinyBuild is an indie-friendly publisher and game developer. This is Enter Skies' first commercial game.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and up
  • Bộ xử lý: 1Ghz and up
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: A toaster
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: An average one
  • Ghi chú thêm: Not suitable for trackpads or trackballs. The game might run slow in power saver mode on laptops, be sure to disable visual effects if you experience that.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 and up
  • Bộ xử lý: 2x 1Ghz and up
  • Đồ họa: A shiny toaster
  • Card âm thanh: A good one
  • Ghi chú thêm: A good mouse is recommended. Touch screens are also supported and provide the best experience.

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...