Imagine you could move mountains - literally! With realistic physics, Norse runes, rotating platforms and a lot of gray cells you'll help Munin, Odin's messenger in her very own 2D-adventure, to reclaim her power on a journey through Yggdrasil.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (444) - 84% trên 444 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg06, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Munin

Gói chứa trò chơi này

Mua Daedalic - Gigantic Bundle

Bao gồm 14 vật phẩm: Anna's Quest, Blackguards, Blackguards 2, Cultures - 8th Wonder of the World, Cultures - Northland, Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today, Decay: The Mare, Gomo, Journey of a Roach, Munin, Randal's Monday, SKYHILL, The Last Tinker™: City of Colors, Zanzarah: The Hidden Portal

 

Về trò chơi này

Imagine you could move mountains - literally! With realistic physics, Norse runes, rotating platforms and a lot of gray cells you'll help Munin, Odin's messenger in her very own 2D-adventure, to reclaim her power on a journey through Yggdrasil.

VENTURE TO A WORLD OF NORSE MYTHOLOGY

Munin the raven, faithful messenger to Odin, now stands stripped of wings and transformed by Loki into a mortal girl. Flightless and determined, she will stride through the nine worlds of Yggdrasil to reclaim the lost feathers and return to Asgard.
Munin bolsters the traditional side-scrolling experience with the use of rotating environments to surpass obstacles and to solve puzzles. By twisting portions of the environment, players will create bridges from pillars, turn walls into floors or open new passages.
Further gameplay elements, like switches, moving environment or items influence by physics add even more depth to the puzzles: by rotating the game's world, boulders and debris will rumble, roll and fall. Liquids like water or lava will flow accordingly and Norse runes will show the way to the raven's lost feathers.
Munin features nine amazing worlds, 77 exciting levels and roughly 7 hours of enjoyable playtime.

Key Features


 • Experience the exciting world of Norse mythology
 • Spin and shift the game world's elements to reach all the lost feathers
 • Solve tricky puzzles
 • 77 challenging levels featuring extraordinary worlds.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Single Core
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Single Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.5
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Single Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 compatible
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Mouse, Keyboard
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu Linux 10.10 or later, other distros incl. Arch Linux, Gentoo, Debian should work. Both 32-bit and 64-bit systems are supported
  • Bộ xử lý: 2.33 GHz Single Core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

22 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...