Foosball - Street Edition is a 5 VS 5 arcade football game, that puts you in the control of 9 teams of foosball players, each one with unique skills and abilities. Enjoy playing football with awesome characters in crazy locations!
Đánh giá chung:
Trái chiều (99) - 55% trên 99 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg04, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Foosball - Street Edition

 

Về trò chơi này

OUT OF THE TABLE! THIS IS FOOSBALL LIKE YOU HAVE NEVER PLAYED BEFORE!


Tired of being stuck in the foosball table, the players of the team Rayados have released themselves, and now roam free on the neighborhood! Of course, freedom was only the first step, they aim for more: challenged by foosball teams from all over the world, these little guys are going to show us what they are made of!

Foosball - Street Edition is a 5 VS 5 arcade football game, that puts you in control of 9 teams of foosball players, each one with unique skills and abilities. Far from trying to imitate a football simulation like other games, Foosball - Street Edition focus in offering new game modes that take the player to a brand new and fresh approach into football. You have never played Bread & Cheese, Score to Win, Pass to Ten or any of the others. Are you ready?


Main features:

 • Foosball - Street Edition it's filled with many cool dribbles and simple action-oriented mechanics.
 • 9 different teams (you start with only two, and unlock the rest of them by winning in the Story mode)
 • 8 crazy fields in different locations, each one with its own hazards and challenges (the sandbox, the garden, a cold freezer and more!)
 • Single Player and Local Multiplayer experience (VS or Coop, up to 4 players in the same computer)
 • Play in Story mode, following the adventures of the Rayados team as they play against teams from all over the world, in order to become the true champions of Foosball.
 • Play an exhibition game, a fast match completely configurable.
 • Unlock another 5 game modes: Jokgu, Futvoley, Pass To Ten, Score To Win and Bread & Cheese.

Available for Windows, Mac and Linux!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz (Intel Celeron / AMD Athlon 64 x2)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible.
  • Ghi chú thêm: Intel GMA cards doesn't work with Foosball - Street Edition.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz (Intel Core i5 / AMD Phenom II)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8000+ / Radeon HD 5000+
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.6 Snow Leopard
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz (Intel)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.8 Lion
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz (Intel)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8000+ / Radeon HD 5000+
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: GNU - Linux (Debian based)
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz (Intel Celeron / AMD Athlon 64 x2)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: ALSA compatible
  • Ghi chú thêm: Intel GMA cards doesn't work with Foosball - Street Edition.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu Linux 11.10+
  • Bộ xử lý: 2.4 Ghz (Intel Core i5 / AMD Phenom II)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 8000+ / Radeon HD 5000+
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: ALSA compatible

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...