Soviet City is a city management game in a totalitarian economy. In Soviet City life is not the purpose, it is a resource - just like coal and food. The totalitarian machine needs to keep running and that is all it matters. This economy needs a leader that can master the art of terror.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (54) - 70% trên 54 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg10, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 1Heart

 

Về trò chơi này1Heart can be characterized as a point-and-click puzzler, but one that is bound to defy genre conventions. Its most distinctive feature lies in the undeniably unorthodox and deeply atmospheric art design.
If you put a high value on game aesthetics and run-of-the-mill visuals turn you off from playing, the eye-catching, well-realised visuals of 1Heart will capture your imagination.
The tale of 1Heart follows a boy in search of his lost twin sister -- a chilling and tense journey that will see you traverse over 60 solitary,strange and often outright harrowing landscapes that brim with unique puzzles and more than a hundred usable items to aid your quest.
Watch the trailer to find out more.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP 32bit
  • Bộ xử lý: 1,6 GHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 OpenGl 2.1 support
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: 2,2 Ghz
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 7800 GT OpenGl 2.1 support
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...