Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Maw trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg03, 2009
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Fee fie fo fum

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc The Maw trên Steam để có thể chơi.

Mua The Maw: Brute Force

Gói chứa trò chơi này

Mua The Mawesome Pack

Bao gồm 4 vật phẩm: The Maw, The Maw: Brute Force, The Maw: River Redirect, The Maw: Speeder Lane

 

Về nội dung này

In this "deleted scene" from The Maw, the Bounty Hunters have sent in members from their new elite strike force, the Brutes, to stop Frank and Maw. The two must use powers from the Beetull and Gastro creatures to avoid capture. This part of the story takes place between the Bulb Valley and Chaindown levels.

  • Introduces the Brute Bounty Hunter
  • New puzzles
  • New objects
  • New achievement
  • New cinemas
  • Uses the powers of the Beetull and Gastro creatures

To access this content in-game once you've purchased it, launch The Maw, select Play Game, then Load Level. The Brute Force deleted scene is inserted into the storyline after the Bulb Valley level of The Maw.

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...