Crypt of the NecroDancer is an award winning hardcore roguelike rhythm game. Move to the music and deliver beatdowns to the beat! Groove to the epic Danny Baranowsky soundtrack, or select songs from your own MP3 collection!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (399) - 97% trên 399 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (15,240) - 96% trên 15,240 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg04, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Brace Yourself Games trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Crypt of the NecroDancer

Mua NecroDancer AMPLIFIED PACK

Bao gồm 2 vật phẩm: Crypt of the NecroDancer, Crypt of the NecroDancer: AMPLIFIED

-5%
$20.88
 

Đánh giá

“THE NEXT GAMING OBSESSION”
9.5/10 – Destructoid

“UNIQUE, FUN, AND WILDLY IMAGINATIVE”
A+ – GamingAge

“YOU'RE GONNA LOVE IT”
5/5 – The Guardian

Merch!


Nab one of our official NecroDancer shirts, while supplies last!

Về trò chơi này

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, service pack 3
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 1600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Minimum 10.6 to run the game, 10.7 if you also want to use your own music files
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 1600 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Steam OS and Ubuntu 12.04 are the only supported Linux OSes
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 1000 MB RAM
  • Đồ họa: 512MB VRAM
  • Lưu trữ: 1600 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 1500 MB RAM

Xem thêm từ Brace Yourself Games

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...