Skullgirls is a fast-paced 2-D fighting game that puts players in control of fierce warriors in an extraordinary Dark Deco world. Featuring all-new game systems which test the skills of veteran fighting game fans while also making the genre enjoyable and accessible to newcomers.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (109) - 94% trên 109 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (12,941) - 95% trên 12,941 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg08, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Skullgirls

Mua Skullgirls 2 Pack

Mua Skullgirls 4 Pack

 

Về trò chơi này

Skullgirls is a fast-paced 2-D fighting game that puts players in control of fierce warriors in an extraordinary Dark Deco world. Featuring all-new game systems which test the skills of veteran fighting game fans while also making the genre enjoyable and accessible to newcomers.

Skullgirls is a modern take on classic arcade fighters with a hand-drawn high-definition twist. It’s a one-of-a-kind, action-packed competition complete with awesome combos and an intriguing backstory.

key Features:

 • Classic six-button play gives each character a huge variety of attacks and special moves
 • Variable Tag Battle system allows players to pit different size teams of one, two or three characters against one another
 • Custom Assists let you outfit your team with a huge variety of attacks for nearly endless strategic possibilities
 • A Robust Anti-Infinite Combo system keeps competitive play free of abusive tactics

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Window Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Dual-core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD3000
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Yosemite 10.10.4
  • Bộ xử lý: Dual-core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD3000
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 15.04 / Fedora 22 / SteamOS
  • Bộ xử lý: Dual-core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD3000*
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: *MESA drivers 1.6.0 and 1.6.1 are not supported, please update to 1.6.2.

Thẩm định viên nói gì

754 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...