A hack and slash action adventure, set in a fantasy pixel art environment. Play solo or co-op in this adventure from bottom to top of Castle Hammerwatch. Kill hordes of enemies with varied looks and features through four unique environments with traps, hidden secrets and puzzles.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (3,248) - 89% trên 3,248 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg08, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hammerwatch

Mua Hammerwatch 4-Pack

 

Về trò chơi này

A hack and slash action adventure, set in a fantasy pixel art environment. Play solo or co-op in this adventure from bottom to top of Castle Hammerwatch. Kill hordes of enemies with varied looks and features through four unique environments with traps, hidden secrets and puzzles.

Key Features

 • 6 different classes, with unique features and skills
 • Character development through unlocks and upgrades
 • Hard, medium and easy of course
 • Customize difficulty with several different modifiers
 • Controller support, supports various different gamepads
 • Multiplayer COOP, for up to four players, online, LAN and local
 • PC, MAC and Linux support
 • Mod and editing support, make your own levels and change other things to your liking

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Bộ xử lý: Any dual core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.8
  • Bộ xử lý: Any dual core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 1.8 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 1.4 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Any dual core
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 Compatible
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...