An American geological expedition, under a UN mandate, assesses the natural resources in a distant part of Siberia, deep in the trackless steppes of Eastern Russia. But instead of oil, they discover a deposit of a hitherto unknown mineral.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (41) - 100% trên 41 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (896) - 92% trên 896 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg06, 2001
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Original War

 

Về trò chơi này

An American geological expedition, under a UN mandate, assesses the natural resources in a distant part of Siberia, deep in the trackless steppes of Eastern Russia. But instead of oil, they discover a deposit of a hitherto unknown mineral.

American scientists working for Department of Defense find out that this mineral is in fact identical to the substance used to power an extraterrestrial artifact in their possession. This object is called the EON (Extraterrestrial Object Nexus).

It was found in 1919 by Colonel Emerson near the site of the Tunguska explosion. Emerson was the commander of a US military unit in charge of transporting US war supplies from the city of Vladivostok to the Eastern front during World War I.

DoD Experiments have shown that items placed in the capsule are transported hundreds of thousands of years back in time. The American scientists were not able to understand its construction, nor could they manage to synthesize its fuel. Eventually, the machine - classified Top Secret - was stored, pending further advances in human science.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium® III - 900MHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 compatible with alteast 64 MB of VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium® IV - 2GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: nVidia® GeForce™4 - 256 MB
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

23 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...