When this “wolf pack” strikes, you hear the thunder roll. The Thunder Wolves attack from the air. They are mercenaries, and the best helicopter pilots in the world. Every one of them is ready for action at all times—and ready to fight evil, wherever it lurks. The Thunder Wolves have already made it through countless battles.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (194) - 89% trên 194 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
15 Thg05, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Thunder Wolves

 

Về trò chơi này

When this “wolf pack” strikes, you hear the thunder roll. The Thunder Wolves attack from the air. They are mercenaries, and the best helicopter pilots in the world. Every one of them is ready for action at all times—and ready to fight evil, wherever it lurks.


The Thunder Wolves have already made it through countless battles. They are equipped to destroy their enemies—destruction is part of their business. Put yourself in the pilot’s seat of a combat helicopter and become a member of the most experienced and dangerous helicopter team in the world!


Support the Thunder Wolves in their global battle against terrorism. Take part in varied operations and do whatever it takes to thwart the diabolical plans of your enemies! Defeat them once and for all, and save the world!

Key Features

 • Experience furious helicopter action in this relentless, adrenaline (and lead) pumped arcade shooter!
 • Make use of 9 different helicopters, as well as a large arsenal of different weapons, and let your appetite for destruction have free reign!
 • Master 13 action-packed missions in 4 different regions of the world!
 • Vanquish masses of enemies, fulfill varied mission objectives, and fight your way through to spectacular boss battles!
 • Fly together with a friend as pilot and gunner in local co-op mode!

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • OS:Windows® XP/Vista/7™
  • Processor:2 GHz single-core
  • Memory:2 GB RAM
  • Graphics:256MB DirectX9 compatible video card
  • DirectX®:9.0c
  • Hard Drive:2 GB HD space
  • Sound:DirectX 9.0c compatible
  • Other Requirements:Broadband Internet connection
  • Additional:Mouse. Local co-op multiplayer requires one game controller.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...