Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cities in Motion 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg07, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cities in Motion 2 trên Steam để có thể chơi.

Mua Cities in Motion 2: Wending Waterbuses

 

Về nội dung này

Populate the waters in your city with brand new vessels! Five new waterbuses offer speed, capacity and will surely have your passengers in awe as they sail out of the depots. 

  • Donau Trooper: It's a bit clunky looking, but don't let that deceive you! The Trooper has superb capacity and tirelessly works any route you assign it to
  • Toyoka 350: The catamaran hulled Toyoka 350 might look a bit dated, but underneath the surface there's plenty of room for passengers. It might not excel in other areas, but when capacity is important, the 350 is a great choice
  • Triore: This super futuristic vessel is the answer to all your needs. It's very fast and still doesn't consume a lot of energy, so it will perfectly serve those busy but eco-friendly passengers
  • Stingray Peter: The Stingray Peter is a must when you have very demanding passengers who prize comfort above all else. It's very well set up for passengers, barely needs any maintenance and is also quite fast. Everything you need in the same package!
  • Ciapada State: While the Ciapada does consume quite a bit of fuel on short trips, it's a well-rounded vessel and is fairly fast and comfortable for passengers. A great vehicle for most routes!

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...