ข่าวสาร แล็บ Steam
Would you enjoy building CASTLES, traps and siege machines in MULTIPLAYER? And then undermine your opponents castle and collapse it with 2D PHYSICS & DESTRUCTION?
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (34) - 76% จาก 34 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (4,079) - 83% จาก 4,079 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
5 พ.ย. 2013
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เล่น King Arthur's Gold

เล่นฟรี
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (134)

12 กรกฎาคม

Build 3007 - New THD Team member, new animations, translations, accolades and various fixes

Hello my beloved ones! Build 3007 is out!

It's been a while...

So first of all give a warm welcome to @Vamist who has joined THD Team to help out with Engine related fixes (modders hype)! And now onto the usual:

Summary of changes:
 • Added knight and archer cursor animations.
 • Drill heat indicator.
 • Kills, deaths and assists only count when the round is on.
 • During warm-up suicides aren't shown on kill feed and no longer reduce coins.
 • Held/inventory items give back half their value when TDM round ends.
 • Updated accolades and translations.
 • 2 new functions available for modders (usesSteam() and hasStandardGUIFocus()).
 • Fixed emote binder.
Cheers,
Furai
Changelog: Base: [fixed] accolades for eu 3v3 tdm tournament [update] accolade_data.cfg [reverted] "Change resupplies getting" [added] latest tournament [fixed] emote binder menu [fixed] console warning when buying from trading post [fixed] null pointer when healing teammate [fixed] ballista bolts, boulders, and catapult rocks ignoring blobs [reverted] ability to pass through ladders [fixed] item isnt picked up when 'c' is released if one was picked up by clicking [fixed] drill destroying once per tick for some tiles [fixed] drill giving slightly more materials than hitting by hand [changed] drill yields all materials when mining tiles/blobs [added] coins for healing teammates [modified] PrimalFear7 head (no more "fry hair") [added] PrimalFear7 head [added] archer cursor anim when charging legolas [added] knight cursor anim when charging double slash [modified] Change resupplies getting [fixed] null pointer access [modified] Heatbar adjustments [added] class check to heat indicator. Fix flickering issue. [modified] Heatbar now turns transparent when not in use Added HeatBar.png for the drill heatbar. [changed] coins are only given to items the player bought [changed] better code to fix issue with placement preview next to grass [updated] implementation of drill heat bar [changed] hold "W" or "S" to climb ladders and neither to fall through [dev] fixed indent [updated] Russian_ru.json [updated] Crate.as [updated] MigrantEffects.as [fixed] used wrong damage value in vehicle damage event [changed] new players drop hearts when killed by new players [added] footstep sounds when climbing ladders [added] ability to fall through ladders [fixed] shaky tile preview when about to place a block while moving [fixed] block placement preview while hovering cursor next to grass [fixed] ability to climb arrows while knocked [changed] 5 coins per heart of damage to a vehicle [changed] coins given when damaging vehicles is based on damage dealt [fixed] indentation and certain shop items with -1 cost [added] held/inventory items give back half their value when TDM round ends [change] lanterns only collide with static blobs [fixed] Actually make use of the newly defined variables [modified] showHeatTo to use the player's network ID instead of his player index. [added] HelpfulDeathTips [added] during warm-up, suicides aren't shown on killfeed and no longer reduce coins. [fixed] null pointer access related to player dying [added] heatbar view radius [modified] move heat indicator down a bit [modified] Slightly decrease heat_add [modified] Decrease cooldown time of drill [added] a heat indicator to the drill [updated] Greek_gr.json [modified] Finished Tutorial01 and Tutorial02 [added] turkish translation 90% [modified] kills, deaths and assists only count when the round is on. [added] scramble teams vote Engine: [modified] Too much particle spam is debug only [fixed] /nextmap wihtout mapcycle just resets map fixed no cursor after exiting a modded server that had disabled cursor [modified] include whole mods folder in dedicated package [fixed] missing maps in mods folder of dedicated server [reverted] open/close menu callbacks [modified] commented out whole checks instead of contents of if blocks for open/close menu callbacks [removed] noautoupdate from nolauncher.bat [fixed] playrandomsound with mod files onShowMenu, onCloseMenu works as a hook instead of taking over menus fixed infinite kicking from script [added] 2 non-threatening functions brought back for TR mod [fixed] Crashes in authority check logic [fixed] CMap::getHitInfosFromArc() raycast_blobs param completely ignored [fixed] string literal constness [added] the ability to specify a custom mod config [changed] property type mismatch error to show type names [added] server-side property sync authority check [fixed] restart map command not restarting manually loaded maps [fixed] "connect to..." button able to open multiple windows if pressed multiple times [fixed] clantag not immediately updating when removed [added] key_eat to CMovement::disableKeys()

EDIT:

Hotfix
[fixed] food null error [fixed] AdminGUI compile error
9 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

27 พฤษภาคม

Build 2962 - Recording Mode Fixes, Community Recognition, Single Quarry Limit

Hey folks! Been a bit more of a delay on this one as some bigger changes went into testing and had to come out again due to issues. Sorry for the delay on getting patreon heads, accolades and some important balance things through to release!

Without further ado, here's the changes:

The big thing in terms of balance this build is a limit of 1 quarry per team. This is in response to the more competitive side of the game finding ways to really streamline quarry production and use it to stall out games. For servers who want that kind of thing, it's quite an easy change to revert.


There are also improvements to the f6 "video recording" mode for streamers and folks recording for youtube. This provides a cleaner no-gui experience for when you want a good screenshot or video capture.

The cursor is still visible, the spectator camera works again, going into menus will disable it all properly, and for modders, render hooks are still called (so you can decide manually what to disable).
Thanks to Epsilon for his work on this!

Quite a few minor fixes also made it in, and the main menu "minor function" buttons recieved a small facelift + reorganisation, as adding a button for the server rules pushed everything over too far.


Cheers,
Max

Full Changelog: Balance: [added] requirement for quarries to only allow one per team (thanks eps) [changed] wood gained from sawing crates reduced to 50 (thanks eps) Community: [added] April + May accolades (thanks bunnie, crux) [added] a bunch of patreon heads - sorry for the delay! (thanks everyone involved in getting these through) Novaq, DeathQonDoe, killer_bug, capuchin6, Zeus, hider45543, CantSeeMe', madracoons, Junko enoshima, RectangleCombine Localisation: [modified] Portuguese_br.json updates (thanks matheusgodoi) Fixes: [fixed] maths ceil (+ floor possibly optimised) (thanks eps for the catch) [fixed?] steam achievements for flag after changed command format - probably need to check any other commands that also changed too [fixed] TTH Tutorial (thanks Vamist) [modified] several scripts to properly check singleplayer/tutorial tags (rather than just exists, as may be set false) [modified] render hook runs while HUD is hidden + various F6 improvements (thanks eps) [fixed] class cursors not updated when in f6 mode Menus: [modified] new menu button layout including server rules and github (thanks ehra for your work on them + various oksa for feedback/tweaks!) [added] rules and github button IDs for the xml
2 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

บทวิจารณ์

“No other game allows you to build a castle, actively fight off invaders, and then jump onto a catapult to be flung over the walls of your rival’s castle to claim its inner sanctum as your own.”
4.5/5 – http://indiegamereviewer.com/review-king-arthurs-gold-build-destroy-and-storm-the-castle/

“The developers have done an excellent job balancing building and destruction. Every game it seems people are able to leverage their creativity and construct some really amazing traps. The sword fighting while initially simple has multiple levels of mastery. If you like terraria/ctf/basebuilding/team fortress 2 I recommend this game.”
81 – metacritic

เกี่ยวกับเกมนี้

.

A few things you can do in King Arthur's Gold...

The Ultimate Medieval Build n`Kill Multiplayer Game with Destructible Environments

 • DESTROY the enemy castles with physics and explosives
 • BUILD Defenses With Freeform Building
 • Use the environment to BURN or drown enemies
 • DRIVE siege machines with your teammates
 • Freedom to run, board ships, DIG tunnels or fly in the air
 • Interact with a LIVING animal and plant world
 • FIGHT with 32 unpredictable humans in multiplayer
 • Singleplayer, cooperative and competitive game MODES
 • CUSTOMIZE with 60+ unique heads
 • CREATE your own adventure with community created mods & scriptsKing Arthur's Gold blends the cooperative aspects of Lost Vikings, mashes them with the full destructibility of Worms and the visual style and action of Metal Slug, brought to you by the creators of Soldat.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP
  • หน่วยประมวลผล: 1.5 Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • กราฟิกส์: 64MB Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 256 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 2.1GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิกส์: 512MB Dedicated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OS X Mavericks
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core 2 Duo 2.1GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • กราฟิกส์: 64MB Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 256 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: OS X Yosemite
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 2.1GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิกส์: 512MB Dedicated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 12.04 or later
  • หน่วยประมวลผล: 1.5 Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 1 GB
  • กราฟิกส์: 64MB Integrated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 256 MB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 14 or later
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 2.1GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 2 GB
  • กราฟิกส์: 512MB Dedicated
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 1 GB

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...