Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter X Tekken trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg07, 2012
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Street Fighter trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Street Fighter X Tekken trên Steam để có thể chơi.

Mua Street FIghter X Tekken: Kazuya (Swap Costume)

 

Về nội dung này

Rumor has it that in order to discover Guile's secrets, Kazuya plotted to take over a certain country's air force. However, things didn't quite go as planned as he ended up becoming a regular soldier.

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Street Fighter

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.