Cut-throat multiplayer running game that pits 4 players against each other, locally and/or online. Run, jump, swing around, and use devious weapons and pick-ups to knock opponents off-screen! One of the most competitive games you'll ever play.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (262) - 96% trên 262 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (14,235) - 94% trên 14,235 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise tinyBuild trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống SpeedRunners Demo

SpeedRunners Party Mode

Mua SpeedRunners

Mua SpeedRunners 4-Pack

Mua Weird & Wonderful Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Surgeon Simulator, Viscera Cleanup Detail, SpeedRunners, Human: Fall Flat

-25%
$39.71

Mua SpeedRunners Deluxe Pack

Bao gồm 4 vật phẩm: SpeedRunners - Youtuber Pack 1, SpeedRunners - Youtuber Pack 2, SpeedRunners, SpeedRunners - Civil Dispute!

-15%
$20.36

Vật phẩm hiện có cho trò chơi này

$0.99
$0.99
$0.99
$0.99
$0.99
 

Đánh giá

“Speedrunners is the Competitive Multiplayer Mario That Nintendo Should've Made”
Kotaku

“A Great Example Of Early Access Development Benefitting A Game And Its Players”
Rock Paper Shotgun

“SpeedRunners is a fully realized idea, a great platformer, and a terrific party game that’s fun online as well.”
PCGamer

Về trò chơi nàyIn a city filled with superheroes, getting to crimes becomes a competition on its own. Fortunately there are enough rockets, bombs, grappling hooks, spikes, and other goodies lying around -- to make the competition fun and fast. Welcome to SpeedRunners.

SpeedRunners is a 4 player competitive platformer with grappling hooks, power-ups, and interactive environments. Run, jump, swing around, fire rockets, grapple onto people to knock them off screen.

Key Features

 • 4 Player Competitive Platforming!
 • Keep up with the fastest player in-game, or fall offscreen and get eliminated!
 • Use weapons like missiles, mines and grappling hooks to screw over your friends, and make new enemies!
 • Local and online multiplayer! Can you have 2 players on a couch against 2 other players on the internet? Yes of course!
 • Bots enabled - play on your own with several AI opponents. Or put them into matches with other people!
 • A tutorial teaches you how to play
 • Controller compatible (and recommended!)
 • A dozen expertly designed maps
 • Unique game modifiers
 • A character named Unic!
 • Full blown level editor with over 10k user created levels
 • An exciting single player campaign
 • Create your own custom in-game trails (visible when you hit super-speed)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP and up
  • Bộ xử lý: 1Ghz and up
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated video card recommended
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: MAC Users: SpeedRunners runs great in Parallels Desktop
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX El Capitain
  • Bộ xử lý: 1Ghz and up - tested on fanless MacBooks
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated works fine
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tested on latest OSX on 1.2Ghz "fanless" MacBooks. Works like a charm.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Latest Debian redistributable or SteamOS
  • Bộ xử lý: 1Ghz and up
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: Dedicated video card recommended
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ tinyBuild

Thẩm định viên nói gì

625 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...