Cửa hàng điểm Tin tức Labs
There is time to explain, I just don't wanna.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (521) - 93% trên 521 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg01, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Buck Up And Drive!

 

Đánh giá

“Impressive efforts with a few noticeable problems holding them back. Won't astound everyone, but is worth your time and cash.”
8/10 – Destructoid

Về trò chơi này

Where are we going? As individuals... as a species... what awaits us at the end of this road? Is there an end? Was there an beginning? Does this road symbolize real life in the sense that there's no turning back? And how does pineapple juice fit into all this? Maybe I should just shut up, Buck Up And Drive!Features:
- Endless driving game inspired by arcade classics, with simple yet intense gameplay featuring a total slap in the face of realism. And a kick in the spleen, too!
- Procedurally generated track with multiple environments to visit, ranging from the somewhat realistic to the completely absurd. GO TO HELL!... literally!
- PINK. BACKFLIPPING. TRUCKS. ON THE FUCKING MOON.
- Go 1v1 against another player (or a CPU) in a fighting mode. With cars. I dunno either, I came up with it while in the shower.
- Customizable car decals through external image files. Put "eggplants" all over the cars, for all I care!
- Controls for both game modes are 8 directions and one button. Play one-handed, if you want! Keep your other hand for... holding orange juice! Yes!
- Available for both Windows and Ubuntu (other Linux distros may work).

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Fair bit of swearing, as well as some politically-charged messaging.

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64bit Windows Vista or more recent
  • Bộ xử lý: 2Ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 16.0 (other distros may work)
  • Bộ xử lý: 2Ghz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512MB
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

32 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...