Organized crime is taking over Metro City. As a detective in the 83rd precinct you must use your Mahjongg skills to unearth clues and bring the criminals to justice. Don Diamante, the city's undisputed godfather, must be located and brought in. Collect and match evidence tiles to pinpoint perpetrators.
Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 90% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg08, 2007
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Mahjongg Investigations: Under Suspicion

 

Về trò chơi này

Organized crime is taking over Metro City. As a detective in the 83rd precinct you must use your Mahjongg skills to unearth clues and bring the criminals to justice. Don Diamante, the city's undisputed godfather, must be located and brought in. Collect and match evidence tiles to pinpoint perpetrators. Special clue tiles reveal hidden information and mini-games throughout allow you to interrogate, analyze, and close the case! Build your career as you make the streets safe for the good people of Metro City.
 • Progress through 10 ranks within the 83rd Precinct. Can you become the Deputy Commissioner?
 • Escalating crime complexity with multiple perpetrators and progressively more difficult Mahjongg Boards.
 • Multiple mini-games - Interrogation, DNA Analysis, and more!
 • 5 types of specialty tiles reveal vital suspect clues when matched.
 • Vast cityscape with more than 20 locations to explore.
 • Unlimited replay ability with advanced crime scenario generation - never the same twice.

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • Supported OS: Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista
  • Processor: Intel Pentium III 800 MHz or faster
  • Graphics: 32 MB video card
  • Memory: 256 MB RAM
  • Hard Drive: 100 MB free hard disk space

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...