Cửa hàng điểm Tin tức Labs
An exciting party brawler that encourages you to play with your food!
Đánh giá
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số () Trước nay
Ngày phát hành:
13 Thg9, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“K'nife Fight is early access only for the reason we want to ensure we tweak combat and add the features that the players want. The game is fully functional and representative of the final product, we just want to have all of you let us know what to keep and what to change.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We are anticipating to have a full release between three to six months after launch, based on feedback from players and planned features from the development team.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will be no different than early access at its core, we hope to improve and balance combat over the early access period, as well as provide free new characters and features for testing often. Core features that will be implemented is a full story mode for each character as well as a set of mini-games to jump into with friends.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is fully tested and playable, however it only includes, Training, AI, Local, and Online Modes, with Story Mode and Mini-games coming during the early access period. You can play the first level with the base three characters for free, always. The paid version supports all of our development and ensures you will receive ALL characters and ALL levels that we create.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“K'nife Fight will keep the same price from early access to full release, but those who support us now will receive limited release cosmetics as well as the ability to directly shape the direction of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“All your feedback will go directly into how we tweak characters, what level elements we add to stages, and what kind of features you want to see. We will of course monitor discussions here, but feel free to join our community Discord to keep up with tournaments and to speak directly with developers. Find us here!: https://discord.gg/rGu8PHR”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua K'nife Fight

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Prepare for the epic battle between right utensil and left utensil in this exciting party brawler!

Going out to dinner as a kid was an exercise of patience, determination, and ever wavering "table manners". How does a kid with no smartphone pass the time between appetizer and entrée? Through nothing more than the items on the table and an overactive imagination, K'nife Fight was born.

K'nife Fight has you fight across multiple exotic eateries with an ever-growing selection of utensils to fight with. Launch your friends into oblivion as a steadfast spoon or impale your enemies as a sharpened butter knife. We're also pretty sure you're going to fight some utensils you've never heard of, we certainly hadn't until we made the game!

Fully integrated Online, LAN, and Local, so you can play with your food, together. Up to four players can fight in a massive free for all brawl.

K'nife Fight came from the basic idea that a game should be fun first, before all else. We're confident you'll have a blast destroying your friends, and you will continue to see new characters, levels, and features added on a regular basis, free of charge with the full game.


K'nife Fight was started before the outbreak of COVID-19, before the pandemic changed all of our lives, we had reached out to several local restaurants to feature them as levels to promote them as awesome places to visit both in and out of game. All of them are hurting because of this, and we want to make sure we can help them as much as we can. The level from our demo is based on the amazing Columbia, Maryland based brewery, Hysteria Brewing. We hope that when this is all over, we'll be able to see all of you down there celebrating with us!


Dogwood Gaming takes a strong stance against pay to win tactics and the exclusion of content that really should have been in a base game to begin with. With full transparency, the only additional paid content we plan to release is paid cosmetics released alongside the free updates to support our developers and artists who keep the game going. The cosmetics will come in packs, with one always free and obtainable in game. The cosmetics won't make you any stronger, but we all know a good hat is the key to victory.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 1050 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia 1050 or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...