ร้านค้าแต้ม ข่าวสาร แล็บ

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Total War: WARHAMMER II บน Steam ในการเล่น

บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นส่วนมาก (11) - 72% จาก 11 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
ผสมกัน (1,136) - 69% จาก 1,136 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับเกมนี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
21 พ.ค. 2020
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ตรวจดูแฟรนไชส์ Total War Official ทั้งหมดบน Steam
ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

เนื้อหาดาวน์โหลด

เนื้อหานี้ต้องการเกมหลัก Total War: WARHAMMER II บน Steam ในการเล่น

ซื้อ Total War: Warhammer II – The Warden & The Paunch

 

เกี่ยวกับเนื้อหานี้

The Warden & the Paunch is the latest Lords Pack for Total War: WARHAMMER II. Introducing two rival Legendary Lords from the world of Warhammer Fantasy Battles, each with their own factions, objectives, mechanics, units and playstyle, for use in both the Eye of the Vortex and Mortal Empires campaigns, and custom/multiplayer battles.

Eltharion the Grim commands Yvresse (High Elves) while Grom the Paunch leads the Broken Axe Tribe (Greenskins). Neither Yvresse nor the Broken Axe tribe are involved in the Vortex race, but are pitted against one another as eternal nemeses, on a collision course to a final climactic encounter where only one can emerge the victor.Long has Eltharion the Warden of Tor Yvresse stood sentinel, ever-watchful for signs of Greenskin incursion. While he campaigned overseas against the Druchii of Naggarond in ages past, Tor Yvresse nearly fell as the green tsunami of Grom the Paunch’s legendary Waaagh! roared through Ulthuan. After defeating Grom and scattering his hordes, Eltharion swore that no Orc or Goblin filth would ever set foot in his lands again.

But Grom has other designs. His cavernous belly aches for a rematch, and his hunger for vengeance is matched only by his titanic appetite. As his gobbos tend to the bubbling cauldron, delighting him with each tasty new morsel, his plans begin to set. He’ll gather them all, the bosses and the boys, wind them up to a fever pitch, and lead them on a Waaagh! the likes of which the world has never seen. This time, Tor Yvresse will fall, and its snooty Warden will kneel before the mighty Paunch!

High Elves - Eltharion the Grim (Yvresse)Unique faction mechanics:

Athel Tamarha

In a secluded Yvresse mountainside lies Athel Tamarha, Eltharion’s base of operations. It lies in ruins, untouched since Grom’s previous Waaagh!, but Eltharion seeks to rebuild it in Tor Yvresse’s defence.
In Eltharion's campaign, Athel Tamarha is represented by a new panel where the player rebuilds structures to gain numerous unique benefits. In addition, Eltharion can use his unique Warden’s Cage ability against enemy Heroes and Lords in battle. Should they fall while under its influence, they will be imprisoned in Athel Tamarha for interrogation…

Athel Tamarha has a number of structures across two unique chains which can be rebuilt. Each enhances Tor Yvresse’s defence rating and grants the following:

 • The Silent Sentinels chain can increase Tor Yvresse’s defence rating and enable the recruitment and upgrading of elite Mistwalker units, plus increasing recruitment capacities for several unique elite unit types available to Eltharion.
 • The Watchers of Yvresse chain enable the interrogation of captured Heroes and Lords, improvements to the Mist of Yvresse, and bonuses to Eltharion’s Influence.
 • Through the questioning, vanquishing and indoctrination of captives, Eltharion can gain useful information and other benefits.

Mist of Yvresse
Tor Yvresse will become progressively shrouded by an enchanted mist, enhancing all of Eltharion's troops and disrupting enemies caught within it. 

 • Provides the unique Army Ability ‘Envelop in Mist’ which enhances your troops’ performance when fighting within its influence
 • Athel Tamarha upgrades grant additional effects as the Mist become stronger.
 • Increasing the strength of the Mist of Yvresse will eventually cause it to cover all of Ulthuan as a protective aid.

Defence of Yvresse
Eltharion will gradually build up defensive power at Tor Yvresse, as Eltharion's homeland becomes increasingly fortified against invasion.

 • At the campaign outset, the city of Tor Yvresse will begin in a damaged state until upgrades are completed, progressing the city into rebuilt then fortified states. This is reflected in any battles fought over Tor Yvresse, affording increasingly stronger defensive abilities and options for Eltharion. 
 • The Yvresse defence level also expands the Mist of Yvresse to cover further regions of Ulthuan, enhancing Eltharion’s forces and weakening interlopers.   

Rite: Invocation of Ladrielle
For Eltharion, the Invocation of Isha is replaced by the Invocation of Ladrielle, which empowers the Mists of Yvresse.

New Units and Characters:Eltharion (Legendary Lord)
Eltharion the Grim is the unflinching warden of Tor Yvresse. Atop his mighty Griffon, Stormwing, he swoops into battle with peerless conviction.

Eltharion wields a spear and a sword, as well as being a caster of High Magic. This offers him the flexibility to alter his role in battle based on the circumstances at hand. His defence-focused abilities also make him excellent at holding firm battle lines.

Archmage (Lord)
The High Elven Archmages are amongst the greatest practitioners of Magic within the mortal realms. With the introduction of the Archmage, High Elf players now have access to all 8 core Winds of Magic and the Lore of High Magic to choose from, ideal for those who prefer a more magic-focused playstyle.

Rangers
High Elf Rangers are inhabitants of Ulthuan's more remote areas and are called upon in times of need.

Silverin Guard
Heavy Spear unit for High Elves. The Silverin Guard are tasked with defending the Watchstone of Tor Yvresse - a waystone of fabulous power.

War Lions of Chrace
These fearsome beasts are deadly hunting cats with a muscular frame and a sharp, cunning mind. Almost as tall at the shoulders as an Elven Steed, a War Lion is far stronger, able to break bones with each sweep of its claws and shatter even helmeted heads with a single chomp of its fanged maw.

Lion Chariot of Chrace
Many of the Phoenix King's bodyguard ride to battle in Lion Chariots. Each of these white-timbered constructions is drawn by a pair of snarling War Lions whose savage power is belied by their feline grace and elegantly plaited manes.

Arcane Phoenix
The Arcane Phoenix is a majestic and fearsome creature with a wingspan as great as any of the mighty War Eagles of the High Elves. Cloaked in blazing feathers that can turn the sharpest arrow, it is the living embodiment of the destructive and purging Wind of Aqshy.

Campaign Exclusive Units: Eltharion's Mistwalkers

The Skyhawks
Swift and energetic, the Skyhawks never weary of battle, always standing ready to fight to the death if necessary.

Sentinels of Astaril
Former training partners to the Warden himself in his youth, the Sentinels are amongst his most trusted servicemen.

Spire Guard of Tor Yvresse
The honour guards of the Warden’s tower are Tor Yvresse’s foremost defenders, and the anchor around which its armies gather.

Athel Tamarha Faithbearers
Once of the household of Eltharion’s late father, the Faithbearers’ guilt over their master’s death drives them to fight to reclaim their valour.

Knights of Tor Gaval
Thanks to the challenges of training in their murky homeland, the Knights of Tor Gaval are rightly said to be amongst the most talented of wingmen in all Ulthuan.

New Regiments of Renown
Talons of Tor Caleda (Archers Light Armour)
The Talons of Tor Caleda are an elite unit for Archers who serve the Prince of Caledor.

Rahagra's Pride (War Lions of Chrace)
Rahagra's Pride inherit their name from the fabled father of white lions.

Omen of Asuryan (Arcane Phoenix)
Arcane Phoenixes are the companions of Asuryan the Creator, harbingers of woe and bearers of hope in equal measure. They are drawn from Asuryan's side when the Winds of Magic howl through the world of mortals in mighty storms, and in distant mist-shrouded Ulthuan the High Elves are forewarned of the coming of these magical tempests by the sudden manifestation of Arcane Phoenixes in the skies above their island home. They are a mixed omen; a symbol of destruction soon to come as well as the hope of rebirth.

Greenskins - Grom the Paunch (Broken Axe)Unique mechanics and features:

Grom's Cauldron

Grom has an insatiable appetite, as his girth attests to. In a Grom campaign, you’ll find a variety of ingredients around the world with which to cook up a range of recipes. By combining different ingredients in Grom's Cauldron, Grom and his boyz will be able to feast and gain special powers.

 • Unlock a wide range of different ingredients from campaign exploration, and by meeting the Troll Hag Food Merchant.
 • Combine ingredients to form dishes, each of which provides unique buffs to Grom and his army
 • Some dishes can add special units to Grom's army
 • Cooking up and sampling a certain number of dishes will permanently enhance Grom himself.

Blacktoof

During Grom’s legendary Waaagh!, his most trusted Shaman, Ol’ Blacktoof, nearly brought destruction to Ulthuan and beyond by felling the Elven Waystones and drawing their power into himself. Fate intervened in the form of Eltharion, who separated Blacktoof’s head neatly from his shoulders. But the shaman’s surging power helped him to cheat true death, and his disembodied head serves his master still.

 • While Niblet is Grom’s chief advisor, Blacktoof will from time to time utter guidance to Grom, delivering tasks and moulding the journey to his inevitable and decisive showdown with Eltharion.
 • Blacktoof’s head will also take on the role of a special item in Grom's campaign. He may be assigned to a Shaman, granting the ability to summon a Rogue Idol in battle.

New Units and Characters:Grom the Paunch (Legendary Lord)
Grom is the self-styled king of the goblins. He wields the mighty Axe of Grom, and rides into battle atop the sturdy Chariot of Grom, with his trusty Night Goblin Assistant and standard bearer, Niblet.

The presence of Grom near friendly troops inspires them with a leadership buff. If Grom makes his way into the fighting, that buff increases.

Grom is ALWAYS mounted atop the Chariot of Grom.

Giant River Hag Troll (Hero)
Giant River Troll Hags are hateful and bitter creatures, far larger and more dangerous than their common kin. These Lore of Death casters are invested with an innate ability to shape the Winds of Magic as they stir the brackish waters in which they dwell.

Snotling Pump Wagons
The Snotling Pump Wagon is a wooden fighting platform on wheels. Like a chariot, a Pump Wagon hurtles towards the foe to run them over. However, the Pump Wagon rumbles under its own power, with momentum provided by Snotlings, who frantically pump crude contraptions and cranks to drive the belts that turn the wheels.

Snotling Pump Wagons (Flappas)
Flappas are crude wings, attached to the side of the Pump Wagon, and flapped up and down by the actions of the crew. This allows the Pump Wagon to make short jumps as it bounces along.

Snotling Pump Wagons (Spiky Rollers)
These Pump Wagons are fitted with a roller studded with sharp spikes.

River Trolls
A River Troll somewhat resembles a riverbed: coated in sediment, slime, rotting vegetation, fish carcasses, and various other stinky detritus whose precise nature and origin are too horrible to contemplate. In all probability the River Troll’s stink is even worse than that of the riverbed, since one can add the Troll’s personal miasma to the ill-omened mélange of odours emitted from the mucky smears on its skin.

Stone Trolls
Stone Trolls are a distinct breed of Troll which live exclusively in caves and the mountainous regions of the world. Since they live on rocky mountains, they tend to consume large quantities of stone, the natural magical inertia of which imbues them with a certain degree of magical resistance.

Rogue Idol
Rogue Idols are mighty magical constructs with the ability to crush armoured knights, batter city walls and just about anything else that gets in their way with their brutal fists.

New Regiments of Renown
Logey Bogey's Spore 'Sploda's (Snotling Pump Wagon)
The most unhinged Snotlings attach really big explodin' spores to the front of their Wagons, which burst when the Pump Wagon hits anything.

Da Swamp Fings (River Trolls)
Da Swamp 'Fings are a horrifying band of River Trolls which cause Terror and have Poison Attacks.

Da Big 'Un (Rogue Idol)
Da Big 'Un is the biggest, baddest, meanest, most cunning Rogue Idol ever conjured.

Keep an eye on our official website and social media channels for our first gameplay reveals for this DLC. Have a question? Read the Announce FAQ for more information.

คำอธิบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

ผู้พัฒนาอธิบายเนื้อหาในลักษณะนี้:

Gameplay consists of graphic and realistic-looking depictions of physical conflict, weapons and depictions of human injury and death.

ความต้องการระบบ

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64Bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ 2 Duo 3.0Ghz
  • หน่วยความจำ: แรม 5 GB
  • กราฟิกส์: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 / 8 (8.1)/ 10 64Bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel® Core™ i5-4570 3.20GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | AMD Radeon R9 290X 4GB @1080p
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: macOS 10.14
  • หน่วยประมวลผล: 2.0GHz Intel Core i5 or better
  • หน่วยความจำ: แรม 6 GB
  • กราฟิกส์: 2GB Nvidia 680MX, 2GB AMD R9 M290, 1.5GB Intel Iris Graphics 540 or better (see notes for more details)
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม: The game is officially supported on the following Macs. To check your Mac model and when it was released, select About This Mac from the Apple menu on your menu bar.
   • * All 13" MacBook Pros released since 2016
   • * All 15" MacBook Pros released since Late 2013 with a 2.3GHz processor or better
   • * All 21.5" iMacs released since Late 2017
   • * All 27" iMacs released since Late 2013 with a 2GB graphics card or better (1)
   • * All 27" iMac Pros released since Late 2017
   • * All Mac Pros released since Late 2013
   • 1. Late 2012 models with a 2GB Nvidia 680MX graphics card are also supported.
   Please note for your computer to meet the minimum requirements it must match or better all elements of the listed spec. For more detailed specifications check the Feral website. ———
    The following Macs are capable of running the game but do not consistently meet the standards required for official support.
   • * All 15" MacBook Pros released since Late 2013
   • * All 21.5" iMacs released since Late 2013 with a 2.7GHz processor or better.
  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 18.04 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: 3.4GHz Intel Core i3-4130
  • หน่วยความจำ: แรม 6 GB
  • กราฟิกส์: 2GB Nvidia GTX 680 or better, 2GB AMD R9 285 (GCN 3rd Gen) or better
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม:
   • * Requires Vulkan
   • * Nvidia graphics cards require driver version 396.54 (tested)
   • * AMD GPU's require Mesa 18.1.5 or better (tested)
   • * Intel GPU's are not supported at time of release
  แนะนำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu 18.04 64-bit
  • หน่วยประมวลผล: 3.4 GHz Intel Core i7-4770
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิกส์: 4GB Nvidia 970, 4GB AMD RX 480
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 60 GB
  • หมายเหตุเพิ่มเติม:
   • * Requires Vulkan
   • * Nvidia graphics cards require driver version 396.54 (tested)
   • * AMD GPU's require Mesa 18.1.5 or better (tested)
   • * Intel GPU's are not supported at time of release

เนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากเกมนี้

เพิ่มเติมจาก Total War Official

บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ

ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
กำลังละเว้นกิจกรรมบทวิจารณ์นอกเรื่อง
เวลาเล่น:
กำลังโหลดบทวิจารณ์...