Future Snooker is a futuristic snooker game. Players take turns to shoot a cue-ball on a circular snooker table. Score points by potting red then colour, just as in normal snooker. A compelling mix of tactics and skill for one or two players with a selection of computer opponents.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Future Snooker

 

Về trò chơi này

Future Snooker is a futuristic and dynamic variation of snooker. Players take turns to fire a glassy cue-ball at a cluster of balls on a circular snooker table. Take turns to knock out red, colour, red, colour, just as in normal snooker, then pot the colours in the correct order to score the most points and win. A mix of tactics and skill, the bat is locked to the place where the cue-ball ends, allowing players to play safe, create snookers, and play tactically.

Play against a choice of computer opponents on a choice of table designs, or play against a friend on your PC. You can also compete in a 6-player tournament, and any player can be human or computer.

Control the game using mouse or keyboard or an X-Box style game controller.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8 or 10.
  • Bộ xử lý: Any Windows compatible CPU.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any DirectX compatible 3D card required.
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...