Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hentai Asmodeus trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 94% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Trò chơi này được báo hiệu chỉ dành cho người trưởng thành. Bạn thấy trò chơi này do đã đặt thiết lập cho phép hiển thị nội dung này.

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Hentai Asmodeus trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống Hentai Asmodeus - Devil's Seal (18+ Uncensored)

Chơi miễn phí
 

[UPCOMING] New game from HEGA Studio Faptastic Journey

https://store.steampowered.com/app/1284610/Faptastic_Journey/?beta=0

Faptastic Journey is a first game of HEGA Studio and it will release on 30July . Hope you love our work and add ""Faptastic Journey "" on your WISHLIST.

Thanks for your support!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Nudity or Sexual Content, General Mature Content

Về nội dung này

This is adult content DLC that will add undress mode, gallery with uncensored character.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Dual or AMD Equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 Compatible Graphics Card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Dual or AMD Equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 9 Compatible Graphics Card
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...