The ultimate reference tool for guitar notes and chords. For anyone who's ever wished music theory was that little bit more straightforward – this is the software for you.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua AudioTheory Guitars

 

Về phần mềm này

AudioTheory Guitars is the ultimate reference tool for guitar notes and chords. Featuring a built-in keyboard, each note reacts to your input across the customisable chord and fretboard diagrams. For anyone who's ever wished music theory was that little bit more straightforward – this is the software for you.

The full set of features:
 • Seamlessly transcribe between piano and guitar using a straight-forward colour coding system and notation highlighting. Play a note on the keyboard to instantly see where it is in your chords and on your fretboard.

 • Set your capo and everything adjusts accordingly – no need for a chord transposition chart.

 • Exclude notes and never play out of key again. Your fretboard diagram now only shows the notes you need and your keyboard doesn't play the ones don't.

 • Midi support. Connect an external Midi input device to control the on-screen keyboard.

 • Full customisation. Select the chords you want. Left-handed mode for left-handed players. Choose between guitar and bass fretboard diagrams.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows 32bit and 64bit both supported
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.12+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04+ or Steam OS
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.0 compatible graphics card
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...