Uterine Supremacy is a 4 player local multiplayer game. Take control of the building blocks of life. To battle your friends through inspired mini games for the ultimate prize. Life itself. Inspired by true events.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early access is a great tool for smaller studios to perfect some game elements. With a 4 player local multiplayer game there will be some balancing needed. Information from players will help fine tune this game to a perfect level of competitive fairness. Also we would like to add addition mini games rounding out the battle experience.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“This game will be in early access for 3-6 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In the full version we would like to have online multiplayer, additional mini games and a "story" like campaign. While also spicing up the special effects.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state is a 4 player local multiplayer game that includes: A battle mode where you play as sperm battling your friends to take control of the egg. A racing mode to guide your sperm through a treacherous path to find the egg. A birth control mode stopping sperm from reaching the egg. And the original mode that shows the development of the egg(almost educational) which turns to a 3v1.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes during the Early Access period the game will be sold at a discounted price. Since we weren't allowed to have the 69% off discount from launch we wanted we will price the game and slowly raise it as new game modes are added.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Follow Uterine Supremacy on Facebook, Twitter, and our community page. We look forward to community feed back.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Để chơi Uterine Supremacy, bạn cần phải có một tay cầm. Chuột và bàn phím không được hỗ trợ.

Mua Uterine Supremacy

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Uterine Supremacy is a 4 player local multiplayer game that includes: A battle mode, race mode, defense mode and the almost educational development mode.
Dive inside the human body and take control of the building blocks of life. Battling your friends through these inspired mini games for the ultimate prize. Life itself. Inspired by true events.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game takes place in the reproductive system (comedic interpretation) of the human body. Meant to be humorous not explicit.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better.
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: nvidia gtx 660 or better
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: In
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 (AMD FX 8350) or better.
  • Bộ nhớ: 800 MB RAM
  • Đồ họa: nvidia gtx 1050 or better
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...