Tactical-Action-RPG, mixing Turn-Based Tactics with Real-Time Action combat system. Use your mind to plan ahead and think about the best way to deal with your enemies. Use your skills to execute your actions and chain devastating combo until the last millisecond of your turn.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBD
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBD

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Guild of Ascension is a Tactical-Action-RPG, mixing Turn-Based Tactics with Real-Time Action combat system. Use your mind to plan ahead and think about the best way to deal with your enemies. Use your skills to execute your actions and chain devastating combo until the last millisecond of your turn.


Diverse Arsenal: each weapons have its own unique characteristics and attacks
Specialized Tools: activate powerful effects for a limited amount of time
Perfect Execution: master your timing and combo to get the edge in the fightPerfect Strategy: analyze your opponent's attack and come up with the perfect counter
Discover Synergies: learn the abilities to find the best way to combine them
Adapt: the path you choose up the Tower will offer you new challenges every timeAnother Chance: each journey in the Tower will bring you closer to the top
Prepare yourself: Craft/Buy/Equip to get ready to face any situation
Learn Secrets: find out what the Guild of Ascension is hiding about the Tower

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Win7
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Gtx 750 or above
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: win10
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Gtx 750 or above
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.