Active Neurons is a puzzle game in which you have to charge brain neurons.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Active Neurons

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 17 Tháng 12

-60%
$4.99
$1.99
 

Về trò chơi này

About the game:


Active Neurons is a game that trains spatial logical thinking.

By controlling the power of thought, you must charge neurons. The more charged neurons, the healthier our brain. The healthier the brain, the more fully-fledged life a person lives.It would seem that the task is very simple, but no. To choose the direction of movement, the power of thought should be at rest, so it is important for you to correctly use obstacles on the levels.Avoid dangerous red thoughts, they are destructive.Unlock doors to new spaces by contacting yellow neuron.Destroy destructive red thoughts with positive green thoughts.Teleport from one space to another using purple neurotransmitters.Think, make a decision and look for the right path to neurons to charge them!

Main Features:


 • 120 logical tasks;
 • more than 15 types of unique mechanics;
 • meditative music that creates an additional atmosphere in the game;
 • Support for color blindness mode


A little information about the work of the brain and neurons:Our brain works much like a computer without the chip. Neurons are the primary components of the nervous system. They send and receive information in the form of electrical signals from the sensory organs, facilitating communication with the brain.

Nothing in the human body happens without the neurons knowing about it. Neurons perform the critical task of carrying information across the entirety of the human body.

The nerve cells transfer information by using both electrical and chemical signals.

The death of brain neurons can lead to irreversible diseases (e.g. Parkinson's disease)

Do not forget to charge your brains! This is exactly what you need to do in the game, while simultaneously charging the neurons in real life!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: WINDOWS 7 ( 64 bit ) or Later
  • Bộ xử lý: 1.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb. VRAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS 10.8.4 or Later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 1.3 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo or faster
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb. VRAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...