Explore the Solar System! Stand next to the Sun and gain perspective for the true vastness of space beyond our home planet. You're in control of this virtual orrery. Fast-forward and rewind time itself as you highlight planetary orbits and discover a bit more about your nearest celestial neighbors.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi HOME

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Explore the Solar System! Stand next to the Sun and gain perspective for the true vastness of space beyond our home planet.

You're in control of this virtual orrery. Fast-forward and rewind time itself as you highlight planetary orbits and discover a bit more about your nearest celestial neighbors.

Are you curious to know how the planets were aligned on your birthday? Want to check out specific moments of celestial alignment? Hopefully, because that's about it for the moment. Enjoy!

HOME is not a complete experience:

It is very much a current work-in-progress. It is being built with, and for the moment has only been tested on, the Vive HMD with generation one ‘wand’ controllers. Other headsets and controllers may currently work, but I haven't yet put any effort into testing if they do.

HOME is an interactive section of a larger experience currently in active development:

Updates will be pushed out as more sections are fleshed out. Future versions will expand on the current Solar System model as well as add deeper dives into our home planet and the other planets in our Solar System.

Please, send me feedback. I've made the development process public at this stage to encourage a feedback cycle. Are there any celestial bodies you would like to see added?

The recommended system requirements below are what I use. If your system does, or doesn't, run properly please let me know so I can better get a feel for how demanding the experience is...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better
  • Lưu trữ: 640 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: CPU: Intel i7-7700K
  • Bộ nhớ: 24 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 1080
  • Lưu trữ: 640 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...