Built exclusively for VR. Explore a disturbing reality as you try to survive the dark presences. With few resources and weapons available you’ll have to fight for your survival in a mix of horror and action. Face deformed creatures and live into the nightmare where danger is waiting around every corner.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Doors of Silence - the prologue

 

Về trò chơi này

Pennsylvania, 1988: some sick children affected by Chernobyl disaster were transferred to the United States in a secret research medical center. Nobody could have imagined the horrifying consequences generated by this event.

Explore a disturbing reality as you try to survive the dark presences. With few resources and weapons available you’ll have to fight for your survival in a mix of horror and action. Face deformed creatures and live into the nightmare where danger is waiting around every corner.
Surreal visions and horrific apparitions will make you question what is real and what is not as. Visions or hallucinations? Is this real or are you slowly descending into insanity?

Features:
- Use the flashlight with UV-mode to defend against nightmare creatures.
- Improve your aim to survive against more aggressive enemies.
- Solve challenging puzzles to advance in the game.
- Explore the world to find helpful resources for your survival.
- High-detail environments which only becomes more and more surreal as the story progresses.


Doors of Silence - the prologue uses Unreal® Engine. Unreal® is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Unreal® Engine, Copyright 1998 – 2019, Epic Games, Inc. All rights reserved.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate, or may not be appropriate for viewing at work: violence or blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/vista/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590 or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290 or better
  • Lưu trữ: 4,5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/vista/8/10
  • Đồ họa: GeForce GTX 1070 or AMD Radeon Vega56 or better
  • Lưu trữ: 4,5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...