This is a simple strategy of single machine game, clean interface, rich gameplay
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 三国时代2

 

Về trò chơi này

The SanGuos 2 is a simple single-player strategy game in which you don't need to know a lot of complicated concepts. Automatic task and automatic battle can satisfy most of the game experience.

It was an original game that took a single person 10 months to complete.Game design, numerical, art and programming are all done by one person, and sound effects are purchased at a low cost.So you might think the art is crude and the sound doesn't match.But the game is not simple, the city has 16 functions and 16 kinds of equipment, the battle has 10 operations and 10 tricks, a total of 45 cities and 525 system generals, generals marry can also produce new generals.

Although the game is not simple, but the operation is very easy, automatic task can automatically supplement troops and develop internal affairs, automatic battle when you only need to look quietly.Of course, if you want to learn more about the game's interesting gameplay, you can try marriage, equipping, spying, alienating and scheming.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: windows 64
  • Bộ xử lý: CPU x 1
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...