This game is an educational jigsaw puzzle game. The content of the game covers the whole process from the formation of the earth to the emergence of civilization. You can learn about the formation of the earth, the formation of the moon, the origin of life, the theory of evolution, and the origin of civilization by playing games.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
10 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Jigsaw puzzle - Evolution

 

Về trò chơi này

This game is an educational jigsaw puzzle game. The content of the game covers the whole process from the formation of the earth to the emergence of civilization.

You can learn about the formation of the earth, the formation of the moon, the origin of life, the theory of evolution, and the origin of civilization by playing games.
The birth of the first cell is described here. The emergence of the first insect. The opening of the first flower. The appearance of the first dinosaur. The emergence of the first mammal. The first crocodile, the first spider, and so on.
A long time ago, the first long-haired animal appeared. It is a warm-blooded animal. It's so small, so cute. Just like the current pet rat. He lives in an underground cave. The continuous volcanic eruption killed most of the animals. The forest was buried underground, forming oil and coal. The pterosaurs in the sky are already extinct due to the reduction of fish.......

In the game, up to 12 kinds of jigsaw shapes are optional.

You can also set the number of jigsaw puzzles at will. From four to hundreds.

This game is suitable for people of all ages. You can play with your family and your children. Come together to understand the blue planet.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...