Return of the Zombie King is a 2D-RUNNER, with a 1-BUTTON control system. Start with a dead king who can't jump, see, or hear anything. COLLECT as much gold as you can and UPGRADE him by buying back all his body parts. Then buy magic upgrades such as double jump and protection spells.
Đánh giá chung:
Tích cực (30) - 83% trên 30 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg11, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Return To Adventure Mountain trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Return Of The Zombie King

 

Về trò chơi này

WHAT IS RETURN OF THE ZOMBIE KING?


A 2D, 1-Button auto-runner where you use a reanimated royal corpse to collect gold to buy back your old body parts.

It is also...


 • An autorunner where you use one button to jump to avoid enemies.
 • A game where you have to collect as much gold as possible.
 • A game where you must conserve your energy so you can get to the end without dying.
 • A game with procedurally generated levels.
 • A game with over 100 levels.
 • A game with over 3 hour of total game play

How to play this game

Step 1


When you start the game you have been deposed from your kingdom, left for dead in a swamp, and your riches spread across the land.
You are dead and you have no body parts. No eyes. No ears. Not even legs.

Step 2


You have a very limited amount of life force. You can only go so far and jump so high.

Before you die collect as much gold as possible.

Step 3


Use the gold that you collected and buy your body parts back.

When you buy eyes you get color vision. When you get your ears you can hear. If you want to run further you buy a longer health meter.

SIDE NOTE: There are no microtransactions or IAP!

Step 4


As you upgrade your corpse you can get further and further.

Step 5


Buy advanced upgrades such as wall-jump, shields, and spike resistant boots.

Step 6


Explore! The world of Return of the Zombie King is huge with over 4 environments, and 100 levels.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Later
  • Bộ xử lý: 2 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Later
  • Bộ xử lý: 3 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes

Xem thêm từ Return To Adventure Mountain

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...