Breeza Budgie Bill is Part 3d Platformer, and Part 3rd Person Shooter. inspired by early 3d games of the mid 90's, Budgie Bill is a definitive assault parakeet!!!, on a mission to defeat all who oppose him, with the Help of Pumpkin Dog, Budgie Bill has a boost ability that can be turned on and off.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
7 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Breeza Budgie Bill

 

Về trò chơi này

Breeza Budgie Bill is Part 3D Platformer, and Part 3rd Person Shooter.
inspired by early 3D games of the mid 90's, Budgie Bill is a definitive assault parakeet!!!,
on a mission to defeat all who oppose him, with the Help of Pumpkin Dog, Budgie Bill has a boost ability that can be turned on and off.
Pumpkin Dogs Level have a Fisheye lens, which has a ultra-wide-angle lens, so the player can see a full 180 degrees in front of them.

The gameplay is easy and casual, and the game has a retro based soundtrack, and 90’s Art style, as Well as a heap of different themed stages to blast through.

 • 3d Platformer
 • Fisheye Lens
 • Genre, 3D action/ 3d platformer/3rd person shooter
 • A game based on flight
 • Low poly 3D environment

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (64 bit)
  • Bộ xử lý: Processor: Intel i5-2500 3.3GHz, amd fx-6300
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Windows Compatible Card
  • Ghi chú thêm: A controller is recommended

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.