The player can take control of American, British, Russian, or German forces to play out battles that are set in World War II. The game is primarily a strategy game, but the player can take control of his or her forces and direct them with the keyboard and mouse for additional depth of control.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (292) - 80% trên 292 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg06, 2004
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise 1C Company trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Soldiers: Heroes of World War II

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 9 Tháng 7

-80%
$4.99
$0.99
 

Về trò chơi này

The player can take control of American, British, Russian, or German forces to play out battles that are set in World War II. The game is primarily a strategy game, but the player can take control of his or her forces and direct them with the keyboard and mouse for additional depth of control.
 • Command or commandeer over 100 authentic vehicles and weapons
 • Battle through a variety of ultra-detailed terrain from coastal waters to Normandy villages
 • Fire from cover or hide from the enemy with totally interactive scenery Fight as British,Americans, Russians or Germans through more than 30 intense missions
 • Get into the thick of the action with Direct Control of each unit, or command your elite squad with RTS-style gameplay
 • Engage cunning AI enemies as they counter your plans with real battlefield tactics
 • Multiplayer: LAN. Internet multiplayer is possible with the help of third-party software

Yêu cầu hệ thống

  Minimum:
  • Supported OS: A 100% Windows 2000/XP-compatible computer system (only)
  • Processor: Pentium III or Athlon 1GHz
  • Memory: 256Mb RAM
  • Graphics: Supported 32Mb Graphics Card
  • DirectX Version: DirectX 9.0b
  • Sound: DirectX 9.0b Compatible Sound Card
  • Hard Drive: 2GB Hard Disk Space

  Recommended:
  • Supported OS: A 100% Windows 2000/XP-compatible computer system (only)
  • Processor: Pentium 4 2Ghz or AthlonXP 2000+ and above
  • Memory: 512Mb RAM
  • Graphics: Radeon 9xxx and above, nVidia FX and above
  • DirectX Version: DirectX 9.0b
  • Sound: DirectX 9.0b Compatible Sound Card
  • Hard Drive: 2GB Hard Disk Space
  • Recommended Specification Cards: ATi Radeon 8xxx, 9000, 9100, 9200, 9500, 9600, 9700, 9800
   nVidia nForce 1 & 2, GeForce 2, GeForce 3, GeForce 4, GeForce FX 5200, 5600, 5700, 5800, 5900, 5950
   Not compatible with all integrated sound/graphics solutions including laptops

   In order to play the game on modern operating systems, it has to be run in Compatibility Mode (Windows XP SP3).

Xem thêm từ 1C Company

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...