Face off against your friends with wacky guns that don't shoot straight! Misfire is a Casual PVP Platforming Shooter created by one person. Be the last one standing against 1-3 other opponents, earn coins to unlock stylish new space suits, and ruin some friendships along the way!
Đánh giá chung:
Trái chiều (23) - 69% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Misfire

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Features

 • A Bunch Of Guns That Don't Shoot Straight
 • Level Progression and In-Game Currency
 • Character Customization
 • Large Level Variety
 • Training Mode
 • In-Game Stats
 • Sub-Par Music
 • Power Ups

Gameplay

Misfire is a Casual PvP Platformer Shooter. Fly around with a jetpack, pick up all sorts of ridiculous weapons, try not to fall to your death, and shoot your opponents before they shoot you! Battle it out in either a 1v1 Duel mode or a 3-4 player Free For All. With varied maps, guns, and plenty of customization options, Misfire will waste a bunch of your time when you could either be outside or reading a book!

Better With Friends

Misfire is designed to be played with friends! Since the game uses a player-as-the-server model, your connection quality is directly related to your geographical distance to the host. Sounds technical I know, but all that boils down to is that you're guaranteed to have a better experience by playing with friends that are in the same region. Certain limitations come with being a solo dev releasing a game for free, but I'm making the best of what I got!

Underdog Developer

Misfire is the project of a single person under the name of Noodle Games. Making games is my hobby and passion, but as a broke university student I don't have much time to pursue it. Every small chance I get i'm working to make Misfire better and more fun for you!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8 64-bit or later
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor or better
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...