Play for Blooding Runner, to the neck of which a collar with explosives is fixed and whose timer is constantly decreasing.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Blooding Runner X

Mua Arcade Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Lucky VS Aliens, Don't Play With Dolls, Blooding Runner X

-15%
$2.52
 

Về trò chơi này

Play for Blooding Runner, to the neck of which a collar with explosives is fixed and whose timer is constantly decreasing.
Your task: to run through all levels from beginning to end, overcoming many obstacles in your path.
Test your reaction and your nerves in an interesting and funny runner, running and dodging various obstacles, collecting batteries for a collar, first-aid kit and stamina tablets along the way, use the time dilation, which is also not infinite, but it will give you a huge advantage!
Remember that every second counts!

Game Features:
5 diverse and interesting levels!
Great soundtrack for each of the levels!
Cool physical model!
Ability to use time dilation!
Fast and fun action!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

There are scenes of dismemberment and blood.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4570 / AMD FX-6300
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...