Control either building up defenses or crafting clever armies to overwhelm your friends in this defense/attack strategy game!
Đánh giá chung:
Khá tích cực (739) - 73% trên 739 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi They Can't Stop All Of Us

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Outwit your enemies and control the battlefield

Two game developers are back with a brand new strategy game. The combat defense/attack strategy game They Can't Take Us All gives you control of either building up defenses or crafting clever armies to overwhelm your friends. Counter different playstyles with your own strategy over an objective based battlefield with co-operative play and tactical depth.

Main Features:

Defend the objectives

Have free control over placing structures and create a line of defense against the attacker.

Create your army

Place troops to increase income, manage your resources and balance your spending to effectively wipe out the defenders and take the objective.

Choose your class

Coordinate with your team and create the most efficient loadout to counter the enemy player.

Gain more resources

Destroy enemy troops to gain resources for more advanced buildings and tactics.


Be a part of the community

Join us on Discord

Be a part of the discussion whether it be showing off cool screenshots & videos or helping to discuss balancing and new content. You can join us on Discord by clicking the website link to the right of the description.


MADE FOR YOU!

A team of two!

This entire game was created & developed by only two people! It's completely free-to-play so everyone can enjoy it. We're working really hard to try and make it the best we can and hope you have as much fun as possible.


Thanks to SorensiC SteeL for making the awesome trailer showing off the 2.0 update!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Cartoon violence

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB
  • DirectX: Phiên bản 12

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...