Trial Of Destiny is a fusion of action+rpg+rogue-like+card game. Build your ultimate deck through your journey and win the Trial Of Destiny!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Trial Of Destiny Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Trial Of Destiny is a fusion of action+rpg+rogue-like+card game.
Build your ultimate deck through your journey and win the Trial Of Destiny!

Key Features

-Mega deck building
-Epic slow motions
-Giant boss battle

Trial of destiny is right now under development
Aiming the feeling of OP vs OP cards battle at the last battle.
We released demo build for you to have the first impression of the game for free!
Thank you for playing. Every feedbacks or bug reports are really support us.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

It has fantasy violence.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.9.5 - 10.11.6
  • Bộ xử lý: 2.4 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.