Completely sick catapult! Crazy! In multiplayer mode moreover! Shoot everything you can find!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CATAPULT BATTLE SIMULATOR!

 

Về trò chơi này

Did you imagine what a fantastic sight when a piano is flying? Or a tank? She's flying a helicopter, but not the way she wants to?

And how beautiful it is when you throw it away with a stone thrower! :) Then you are sick! :) But we, too, because we did it for you!

Be strong and hold on to your chair as it also works in multiplayer mode. Do a battle with your pals and win better!

- Discover the levels and take control of the battlefield
- In multiplayer you will experience how to use a real nonsense catapult
- choose the strangest objects you can shoot from your catapult to your opponent
- Didn't find an online partner right now? You can play offline too
- You can put down your teammates around the catapult

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ Dual Core or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or better
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10 Yosemite
  • Bộ xử lý: 2+ GHZ Dual Core or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 or better
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.