Leap, roll, ride, fly, and fight your way through the world of Aftermoor as you explore this 2-hour long epic. After waking up dead, you must unravel a story of mystery and betrayal as you fight for the chance to return to your body.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
30 Thg05, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Aftermoor

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Leap, roll, ride, fly, and fight your way through the world of Aftermoor. After waking up dead, you must unravel a story of mystery and betrayal as you fight for the chance to return to your body.

Features Include:

- An engrossing combat system featuring procedurally animated enemies with attack patterns you'll have to learn to defeat them.

- Three enormous metroidvania inspired levels, amounting to two hours of content on average.

- Movement mechanics and platforming segments that make exploring just as thrilling as fighting.

- Tons of upgrades to unlock as you progress through the game.

Warning: The game requires a powerful PC to run smoothly. GTX 960 or above is recommended. The game does support mouse and keyboard, but gamepad is highly recommended, and all tutorials assume gamepad usage.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 960
  • Lưu trữ: 1481 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060
  • Lưu trữ: 1481 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...