Perdition is a single player, first-person shooter with visceral, fast-paced combat and environmental storytelling. A story of vengeance, vindication, and survival. A story of closure.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (13) - 76% trên 13 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Tích cực (37) - 83% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg02, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Perdition

Miễn phí
 

Về trò chơi này

PERDITION is a single player, first-person shooter with visceral, fast-paced combat and environmental storytelling. A story of vengeance, vindication, and survival. A story of closure.

NOTHING TO LOSE
As the last man alive, James Beckett will stop at nothing to obliterate the alien mothership and avenge his loved ones.

OVERWHELMING ODDS
Vanquish unrelenting waves of unnatural, fearsome beings.

DEVASTATING FIREPOWER
Beckett commands a cataclysmic arsenal of near-future ordnance. Each weapon has an alternate fire mode so you can deliver judgment your way.

HIGH-VELOCITY CARNAGE
Beckett’s not one to wait around for recharging health or reloading. Scavenge armor from fallen enemies, and use empty guns as deadly explosives in Overdrive Mode.

SUPERHUMAN MOBILITY
All weapons fire projectiles that can be dodged using Beckett’s dash and double jump abilities.

UNSTOPPABLE POWER
When it’s personal, titanium plating is no match for Beckett’s fists.

HAUNTING BEAUTY
Follow the path of destruction through the countryside where Beckett grew up, and uncover mementos from his past.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 860
  • Lưu trữ: 955 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-7700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060
  • Lưu trữ: 955 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...