You must guide Hiro, the Bladeknight through the labyrinth of the Undercity, to recover the 16 fragments of the shattered Fireblade. Once you have collected all 16 fragments, you must use it to defeat Havok, to bring to an end his reign of terror and to avenge your people.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
22 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Switchblade

 

Về trò chơi này

INSTRUCTIONS:

SWITCHBLADE - GAME DESCRIPTION :
On the cyber world of Thraxx, Havok has returned.

After 10.000 years of peace, the Fireblade, source of power for the
ancient Bladeknights, has shattered.

The night burned red, and the people of the Undercity fell beneath the
onslaught of Havok's nightmare creations.

Helpness, the Bladeknights died alongside their people.
Only one of their order survived.

You play Hiro, the last of the Bladeknights, a hi-tech warrior armed
with steaith, cunning and a powerful reprogrammable cyber-arm.

You must enter the Undercity and reassemble the sixteen fragments of
the shattered Fireblade.

Only then will you be able to take on Havok and average the death of
your people.

THE OBJECT OF THE GAME :
You must guide Hiro, the Bladeknight through the labyrinth of the
Undercity, to recover the 16 fragments of the shattered Fireblade. Once
you have collected all 16 fragments, you must use it to defeat Havok,
to bring to an end his reign of terror and to avenge your people.

This is a side scroller beat'em up platformer with a bit of metroidvania genre on it!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 10
    • Bộ xử lý: Pentium 4, Athlon 64 or later
    • Đồ họa: Athlon 64 or later
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.