The times grow darker and the Hentai is a big as ever.. Could you fight them all and free yourself?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (11) - 81% trên 11 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Tích cực (49) - 83% trên 49 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kill the Hentai

 

Về trò chơi này

Kill the Hentai! is a shooting game where you are standing in an opposition to all of the Hentai girls you see. The rule is simple: they get you if you don't get them first!

The game consists of 3 levels of Hentai, each next level has an increasing difficulthy and are not to be taked easily. Startig with a proper Hentai Training you'll dive into the world of being trained to kill. Then goes the Battlefield 69: rarely a hero survived this buttlefield before, they say.. Would you? Then there is the most noble and honorable mission: being send to a Hentai's lair to fight the all from the inside!

Feaures:
- 3 weapons
- 3 game levels
- tons of Hentai Girls

Support us on Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/amagswaggames/hentai-battle-royale

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

The game may contain half-nude characters.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX compatible 1024 VRAM or better
  • Lưu trữ: 115 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

15 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...