Laservasion is a retro arcade inspired shoot 'em up with addictive combat propelled by the music.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
3 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Laservasion

 

Về trò chơi nàyCommand your ship and rid the galaxy of an unknown destructive alien presence in this retro arcade inspired shoot 'em up!

Blast those enemies into nothingness and rid the galaxy of their presence!

Kill the incoming enemies and obstacles to progress to the next stage.
Fly your ship across the screen, dodge enemies and bullets. Shoot to kill the enemies until the stage is complete, then choose to clean up or progress to the next stage.

Upgrade your ship using credits to keep one step ahead of the enemy!

Upgrade your ship to help prepare for the more difficult enemies and boss fights.
As you level up, you gain access to new ship upgrades, which can then be purchased by using Credits.

Defeat the alien mother-ships as you travel the galaxy and make sure they don't come back!

Defeat mother-ships every 5th level to earn plenty of XP. Make sure you are prepared, they can be tough!

Features:

- 30 progressive levels

- 2 extra game modes to offer different challenges
- Stunning visuals mixing retro and modern graphics
- Boss levels to keep you out of your comfort zone
- Difficulty increases as you progress with the introduction of new enemies
- Steam leaderboards to challenge your friends and the world
- A collection of achievements

JOIN THE FIGHT NOW!

SUPPORTED CONTROLLERS!

- PS4 DualShock 4.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX11 or greater.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX12 or Vulkan.
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX11 or greater.
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX12 or Vulkan.
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any Linux OS
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX11 or greater.
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Any Linux OS
  • Bộ xử lý: Intel, AMD
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Any card with DX12 or Vulkan.
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...